4. sálová a 22. písemná aukce Alfil

Firma Alfil v Českém Těšíně pořádá tradičně v září již 4. sálovou a 22 písemnou aukci a to v termínu 18. 9. 2004.

Filatelistická nabídka je velice pestrá obsahující 3460 položek (z toho 1233 pohlednic a 370 sestav a sbírek). Tištěný katalog je ve formátu A4 se 64 stránkami s vyobrazením na křídovém papíře a s barevnou obálkou a 60 stran textu. Celkově je vyobrazeno přes 2600 obrázků (75% všech položek). Katalog vychází v české i polské jazykové verzi v nákladu 1600 ks.

Na www.alfil.cz je katalog k dispozici na internetu v české verzi + se strojovým překladem do polského a německého jazyka. Na aukci bude k dispozici silné zastoupení celistvosti ČSR I, poštovní historie Zakarpatské Ukrajiny, speciality ČSR II, Britské kolonie, pohlednice (místopis ČSR), sbírky (Britské kolonie, dárková alba Commonwealthu, Polsko)

Mezi zajímavé položky k prodeji můžeme jmenovat:

Los: 69 - 1979, Symfonický orchestr, kompletní arch, v 1. a 2. sloupci VV vynechaná červená HT barva. Jediné známé exempláře, v archu naprosto mimořádné! Arch byl objeven na poště v Martině v srpnu 1979, datum tisku 12.III.79, číslo archu 49001. Zřejmě se jedná o 1. arch nákladu, VV vznikla pozdějším nanesením červené barvy na válec. Známky se stejnou VV nebyly nikde jinde objeveny, tedy je možné potvrdit, že se jedná o unikát!

4. sálová a 22. písemná aukce Alfil


Los: 118 – 1933, NOTHILFE, aršík, 2x razítkovaný, správný rozměr, dobrá kvalita - na toto vydání až velmi dobré, zk. Schlegel, Mi. 13000 EUR.

4. sálová a 22. písemná aukce Alfil


Los: 279 – Maďarsko, 1945-89, prakticky kompletní sbírka v 9 Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben, včetně hledaných emisí, navíc někt. TL, TB, Mi. Bl. 18B, k tomu mimořádná sbírka nezoubk. vydání v 7 albech z let 1957-91, jen tyto cca. 15000 EUR. Dohromady cca. 23000 EUR v 16 albech (poř. cena jen alb cca. 50000Kč).

Los: 281 – Polsko, 1944-90, mírně specializovaná sbírka - zoubkování, deskové vady, papíry, lepy, deskové značky ("bloki legitymacyjne") atd., mj. Fi. 339-41, k tomu 2 obálky fr. nezoubkovanou Fi. 371 nebo 374, Bl. 9 ÷ (trojpáska ÷÷), Bl. 10, 11, 13ND, někt. "zawiasy", spojky atd., na albových listech + 8x pérové desky, Fi. přes 6000 Zł (Mi. cca. 21000 MM), k tomu sbírka FDC 1949-80 ve třech krabicích (Mi. cca. 5500 MM), zcela mimořádná nabídka.

Los: 299 – Sbírka cca. 4000 ks propagačních nálepek, z toho polovina (!!!) námět ESPERANTO (!!!), řada velmi zajímavých a hledaných kusů, další část z výstav celého světa, kompletní sestavy (např. WIPA 1933 ve všech barvách), tlačené atd., nalepeno v dobovém albu na filat. nálepkách.

Prohlídky losů jsou celý týden před aukcí v prodejně firmy v Českém Těšíně, ale i v Praze 10. a 11. 9. a v polských Katowicích 14. 9.

Autor: Redakce | 12. 9. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář