36. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2008/2009

KRÁSY NAŠÍ VLASTI
36. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2008/2009


Vlast – místo, kde jsme se narodili, kde žijeme, místo, do kterého jsme hluboce vrostli svými kořeny a pro většinu z nás je po celý život nezbytnou součástí, bez které nelze žít.
Možná, že někteří z vás pravidelně sledují televizní program Toulavá kamera, který nás postupně provází po krásách naší vlasti, České republiky. Co je krásné? Proč je to krásné? Na tyto a podobné otázky není jednoduchá ani jednoznačná odpověď. Určitě znáte věty jako „Někdo má rád holky, jiný zase vdolky“ nebo „Proti gustu žádný dišputát.“ Každému se prostě líbí něco jiného a bývá problém vysvětlit, proč se mi líbí právě toto. I přes tyto „problémy“ by téma letošní filatelistické olympiády mělo být opět dostatečnou inspirací pro tvorbu albových listů, případně i pro nový exponát. Je dostatečně široké pokud jde o výběr námětů a zároveň dovolí využít veškerý filatelistický materiál. Záleží jen na schopnostech tvůrce.


Návrhy témat:

1.Přírodní krásy – bohatství

Nelze vyjmenovat všechny přírodní krásy, které můžeme u nás objevit. Každému přiroste k srdci něco jiného. Někdo má rád rybník za rodnou vsí, jiného zaujme bezejmenný kopeček nebo celá Šumava. Obdobně může být tím nejkrásnějším a nejdůležitějším stará lípa na návsi nebo louka plná krásných květin. Samozřejmě, že nelze vynechat místa, která se díky cestovnímu ruchu stávají místem setkání tisíců lidí. Každý asi jednou byl v Moravském krasu na Macoše nebo v Krkonoších.

2.Lidské výtvory – památky

Málokde ve světě najdeme tolik památek jako u nás. Od stověžaté Prahy přes městské rezervace po známé hrady a zámky, ale i poslední boží muka v polích, najdeme prakticky na každém kroku něco, co nás zaujme. To ještě nesmíme zapomenout na takové památky, jako jsou továrny se svými komíny, těžními věžemi či komunikace, mosty, přehrady nebo parkové výzdoby ve městech. Všude, kde žije člověk, se něco děje a je na co koukat.

3.Využívání – turistika

Většina z vás již někdy byla s rodiči, školou nebo kamarády na výletě nebo na dovolené někde v naší vlasti. Návštěvy hradů a zámků, rybníků a přehrad, hor a lesů atp. patří k běžné formě odpočinku. Mimoto jsou takové cesty také zdrojem poznání. Českou republiku často a hojně navštěvují také cizinci, protože je u nás opravdu krásně. Nádherná česká krajina s množstvím památek je jako stvořená pro turistiku a rekreaci. Je však smutné, když cizinci znají „naši vlast“ daleko lépe než my, kteří tu žijeme.

4.Ochrana přírodního bohatství

Území obývané člověkem se postupně mění. Podle způsobu využití trpí příroda a její obyvatelé. Všechny lidské výtvory postupně stárnou, zanikají, a pokud máme zájem o jejich zachování, potřebují zvláštní péči. Z tohoto důvodu máme právně podloženou ochranu přírody i výtvorů lidské činnosti. Vyhlašujeme území, která chrání přírodu, např. národní parky, ale i lidská obydlí jako chráněné městské rezervace. Na jedné straně se máme čím chlubit a cizinci nám závidí naše památky a přírodu, na druhé straně jsou ale místa, kde nám naše krásná vlast mizí před očima.

5.Pozvánka

Zkuste se zamyslet nad tím, kam byste pozvali své kamarády, kterým chcete ukázat váš nejhezčí kousek naší vlasti. Co mohou u vás najít, prožít a proč je pro vás právě toto místo tím nejkrásnějším ze všech.


Organizace olympiády


Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví miniexponát (albové listy) pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké, bude stejně jako v minulém ročníku olympiády možno použít různorodější filatelistický materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené míře i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když tvoří velký výstavní exponát.
  Soutěžící smějí používat písemné pomůcky pro tvorbu albových listů. Albové listy mohou být nahrazeny běžným kancelářským papírem formátu A4.
I v letošním roce bude uspřádána soutěž v tvorbě albových listů na počítači. Protože značná část mladých filatelistů ráda pracuje na PC, bude mít možnost vytvořit miniexponát v elektronické podobě na počítači. Výhodou takového exponátu je, že se v něm může použít i jinak absolutně nedostupný materiál, který lze získat pouze jako kopii originálu. Bližší informace k soutěži budou zveřejněny společně se zadáním FO.

Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba albových listů (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prověřovat nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, jako v dřívějších ročnících FO, budou do testu zařazeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí z běžných znalostí žáků základních a středních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z  tematických znalostí a je možno za ně získat maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky mohou být dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí pět jurymanů a každý z nich může udělit maximálně 20 bodů. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a součet zbývajících tří dává celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury zvláštních tabulek.
Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu a možnost používání písemných pomůcek pro jejich tvorbu si KMF a oblasti stanoví samy. Při národním kole se předpokládá asi dvě a půl hodiny.


Počet albových listů pro jednotlivé věkové kategorie:


Věková skupina Z A B C
-------------------------------------------------------
Kolo v KMF         1 2 2 3
Oblastní kolo        1 2 3 3
Národní kolo       1 2 3 3


Věkové kategorie soutěžících: Z 9 - 10 let
A 11 - 13 let
B 14 - 15 let
C 16 - 18 let

Pro zařazení do věkové kategorie rozhoduje vždy věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2009. Věkové kategorie platí pro FO i pro soutěž elektronických exponátů.


Autor: Zdeněk Töpfer | 2. 12. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář