34. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2006/2007

ČLOVĚK A AUTOMOBIL
34. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2006/2007


Automobil již považujeme za zcela běžnou součást našeho života. Ale ještě před nějakými sto lety si nikdo nedokázal představit, že by nějaký vůz mohl jet sám, aniž by ho táhly koně.

Historie automobilu začíná na počátku 19. století. První automobily byly poháněny parním strojem, později byl vynalezen vhodnější a praktičtější motor benzínový a naftový. Současně s vývojem automobilu vznikaly i silnice a další vybavení pro motoristy a musela být také vymyšlena a uzákoněna pravidla pro jízdu motorových vozidel.

Přednosti automobilů byly nepřehlédnutelné, a proto se auta začala využívat v mnoha oblastech. Od osobních přes autobusy, nákladní, vojenská a také sportovní. Vzniklo velké množství firem zabývajících se vývojem a výrobou automobilů a dílů pro ně.
První českou automobilkou byla firma Laurin & Klement založená v Mladé Boleslavi v roce 1895. Nejdříve se tu opravovala jízdní kola, později začala výroba vlastních kol a pak i motocyklů. V roce 1905 vyjel na silnice první automobil, slavná Voiturette. Po ní následovaly další modely. V roce 1925 přešla firma pod koncern Škoda, později byla přejmenována na AZNP a od roku 1991 je součástí koncernu Volkswagen. Současné modely jistě není třeba připomínat.

Mladí filatelisté mohou v rámci filatelistické olympiády zpracovat tu oblast motorismu, která je jim nejbližší. Nabízí se spousta možností, jak k vytvoření exponátu na téma „Člověk a automobil“ přistupovat. Nemá smysl pokoušet se o nějaký jednotný návod, jak na to. Toto téma zahrnuje nepřeberné možnosti zpracování a záleží pouze na autorovi. Miniexponát vytvořený k olympiádě se může snadno stát základem pro budoucí výstavní exponát.

Pro snazší orientaci v problematice a jako určité vodítko při zpracování miniexponátů vám i letos předkládáme určitá témata. Ta mohou být ale také inspirací pro tvorbu témat vlastních.

Návrhy témat:

1. Vývoj automobilu


První automobily byly na parní pohon. Byla to těžká a nehrabaná zařízení, ale jezdila. Později byl vynalezen benzínový motor a pak i naftový. Tím se obsluha automobilu velice zjednodušila a také se zvýšil jeho výkon a tedy i rychlost. Tento trend pokračoval dál a pokračuje stále. Automobily jsou stále rychlejší, ale také úspornější a bezpečnější. Při obrovském množství vozidel, která po silnicích jezdí, to ani jinak nejde.

2. Závodní automobily

Člověk je tvor soutěživý a závodní automobil je ideálním prostředek pro vzájemné porovnávání sil. Na známkách najdete vozy formule 1 stejně tak jako automobily jiných soutěžních tříd, třeba pro okruhy nebo rallye. Mnohé filatelistické materiály připomínají slavné závody i závodníky.

3. Nákladní automobily

Těžká technika pro přepravu nákladů má velký význam. Slouží nejen pro převážení zboží, ale také na stavbách a pro mnohé speciální účely. Mezi ně patří třeba hasičské vozy, vojenské nákladní automobily, automobily se speciálními nástavbami apod.

4. Silnice a doprava

K jízdě nestačí automobily, je nutné mít i silnice a dopravní pravidla. I tohle téma je možno dobře zdokumentovat. Na známkách najdete dopravní značky, různé dopravní situace včetně nehod atd. Pomocí filatelistických materiálů můžete ukázat i to, jak bychom se měli chovat na silnicích a v dopravním provozu. Nezapomínejme však ani na bezpečnost silničního provozu a na vliv automobilů na životní prostředí.

5. Z čeho se skládá auto

Zkuste se zamyslet nad tím, z jakých částí se skládá auto. Ukažte jeho jednotlivé díly – karosérie, motor, světla, volant, pneumatiky, sedačky atd.

Organizace olympiády

Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví miniexponát (albové listy) pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké, bude stejně jako v minulém ročníku olympiády možno použít různorodější filatelistický materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené míře i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když tvoří velký výstavní exponát.

Soutěžící smějí používat písemné pomůcky pro tvorbu albových listů. Albové listy mohou být nahrazeny běžným kancelářským papírem formátu A4.

I v letošním roce bude uspřádána soutěž v tvorbě albových listů na počítači. Protože značná část mladých filatelistů ráda pracuje na PC, bude mít možnost vytvořit miniexponát v elektronické podobě na počítači. Výhodou takového exponátu je, že se v něm může použít i jinak absolutně nedostupný materiál, který lze získat pouze jako kopii originálu. Bližší informace k soutěži budou zveřejněny společně se zadáním FO.

Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba albových listů (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prověřovat nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, jako v dřívějších ročnících FO, budou do testu zařazeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí z běžných znalostí žáků základních a středních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z tematických znalostí a je možno za ně získat maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky mohou být dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí pět jurymanů a každý z nich může udělit maximálně 20 bodů. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a součet zbývajících tří dává celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury zvláštních tabulek.

Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu a možnost používání písemných pomůcek pro jejich tvorbu si KMF a oblasti stanoví samy. Při národním kole se předpokládá asi dvě a půl hodiny.

Počet albových listů pro jednotlivé věkové kategorie:34. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2006/2007

Pro zařazení do věkové kategorie rozhoduje vždy věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2007. Věkové kategorie platí pro FO i pro soutěž elektronických exponátů.

Autor: Zdeněk Töpfer | 2. 7. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223