28. 10. 1945 - Brusel

výstava poštovních známek na podporu obnovení Lidic
A 329/30 číslované, dvě jazykové mutace textu :Vlámským a Valonským textem

Výstava v NY poprvé trvala šest měsíců.Všechna vydání z NY byla obchodně úspěšná, Prvá emise byla v černé barvě. Později se začalo používat různých barev. To se později projevilo v postoji k naší oficielní londýnské emisi.Autor jediné a jedinečné monografie Eskart Dissen uvádí ve své Monografii a Katalogu z roku 1998 následující tabulku variant barev přítisků :

Na aršíky se přitiskovaly dvě věci – Státní znak, a text. Protože pro každou byl zhotoven vlastní samostatný štoček. Poskytovalo to možnost provádět mnoho variant, kdy každá část přetisku (Viz vpředu ) byla jiné barvy.

Pokud si pozorně přečtete co o jednotlivých aršících uvádím, dojdete ke stejnému názoru. Navrhoval bych celou tuto skupinu rozdělit na následující části které bych nespojoval :

exilové aršíky otevření pavilonu v NY v 1939 a opětný provoz 1940 a Toronto
A dále výstavní exilové aršíky : Pro Londýnskou výstavu, a pro výstavu v Holandsku

28. 10. 1943 výstava čs. Známek v Londýně

Nový aršík s pěti zoubk. známkami. První známka uprostřed nahoře zpodobňuje tři osobnosti, uprostřed je TGM, vlevo je Dr. Beneš, vpravo Štefanik.

Nad ní je opět státní znak a po stranách texty,versálkami. vlevo česky Výstava Československých známek v Londýně. Vpravo stejný text anglicky. Pod tím jsou nad sebou svisle dvě dvojice známek, replik předválečných čs.známek krajinek velkého formátu, Uprostřed mezi nimi dva letopočty 1918 - 1943. Aršík vytiskla londýnská tiskárna Waterlow and Sons Ltd . Ta musela pro tisk převrátit benešův portrét aby hleděl do známky, ne jak je na našich předválečných známkách

Na uspořádání spolupracovala anglická Československá filatelistická společnost a Úřad československé polní pošty. Který vystavoval svá razítka. Úplně dole jsou dva řádky textu, česky a anglicky: Povoleno Československou vládou

1945 28. 10. 1945 Brusel : výstava v poštovních známek na podporu obnovení Lidic


28. 10. 1945 - Brusel

Přítisk na aršík A 329/30 dole v levém rohu číslovaný

nápis Liberation de la Tschechoslovakie, nahoře nad znakem a po jeho stranách a dole pod známkami s dalším vysvětlujícícm textem s přítiskem na kuponu uprostřed. dvě jazykové mutace, s Vlámským a Francouským textem Nápis hlásá že vydavatelem je Amités Belgo-Tchechoslovagnes, pro 1e nationale feestdag a na známkách je přitištěn datum 21-X-1945 V pravém rohu dole je uvedeno že cena 25 fr.je ve prospěch Lidic

28. 10. 1945 - BruselLiteratura :
Merkur Revue, o nich píše na pokračování jak v ročníku 2001 tak 2002
Karel Černý, Muži londýnského vydání, EUROPRINTY sro
SČF Filatelistické statě č. 3 / 1982, in Malík. Peter : Londýnské vydání 1945
POFIS in katalog ČESKOSLOVENSKA 1918 – 1939 - vydání 2005
Merkur-Revue, in katalog Československo 1918 – 1939 I. Vydání 2002
Jaroslav Halada Milan Hlavačka Světové výstavy, LIBRI 2000
E.H. Dissen : Monography and Catalog of the issues of Czechoslovakia for The New York word Trade Fair1939 – 1940. Amsterdam 1998

poznámka
V Předválečných filatelistických časopisech ČESKÝ FILATELISTA a Tribuna filatelistů, najdeme inzerci následujících filatelistických obchodníků nebo aukčních domů, které jsou v Monografii pana E.H.Dissena uváděni jako donátoři Československého pavilonu, ale jen v ročníku 1938, v dalším se nevyskytují.
Alfons Stach, Praha II., Národní 39
Artur Kesler ve starších číslech je s titulem Ing.C. Adresa Praha II. Revoluční 6
Alois Bruner tam není, ale na adrese Praha II., Jungmannova 9 je Felix Bruner

V Tribuně inzeruje nákup všech lepších položek
MUDr Alex Wincezer, Praha 1 Provinční 10, ženský lékař,
se kterým se setkáme později ve VB
Jako perličku chci uvézt, že v každém čísle Českého filatelisty byla inzerce na Rodokaps, jestli vám tento titul něco říká.

Autor: Karel Holoubek | 26. 7. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223