25 rokov slovenskej známkovej tvorby - výstava

V Nitre, v Galérii MLYNY, sa od 16. januára 2017 do konca mesiaca, uskutoční výstava 25 rokov slovenskej známkovej tvorby. Výstava je usporiadaná k štvrťstoročnici SR:
Slovenská republika - 25 rokov a
25 rokov slovenskej známkovej tvorby.


Okrem prehľadu vydaných známok za 25 rokov SR, osobitná sekcia výstavy pripominie aj tohoročné výročia mesta Nitry z pohľadu filatelistu, predstavené filatelistickými exponátmi. Tie upriamia pozornosť na
1190. výročie posviacky prvého kresťanského chrámu v stredovýchodnej Európe, ktoré sa udialo v Nitre.
(s tým súvisí prvá zmienka o Nitre, o prvom meste na našom území, prvá zmienka o vládcovi na konkrétnom území...),
1150. výročie uznania jazyka našich predkov za 4. liturgický jazyk, a
770. výročie udelenia práv slobodného kráľovského mesta

Podľa textu pozvánky predsedu KF ZSF 52-51 pri Dome Matice slovenskej Nitra

25 rokov slovenskej známkovej tvorby - výstava

25 rokov slovenskej známkovej tvorby - výstava


Autor: Ján Mička | 20. 1. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223