2005 - Rok fyziky

Datum vydání: 11. 5. 2005


Tento rok, kdy si připomínáme 100 let od zveřejnění základních prací Alberta Einsteina o teorii relativity, která položila základy moderní fyziky, byl prohlášen rokem fyziky. Logo tohoto roku vidíme v levém horním rohu známky vydané na počest A. Einsteina argentinskou poštou 23. dubna 2005.

Současně s touto známkou byla vydána i známka připomínající 50 let od založení Ústavu fyziky v Bariloche, ktrerý založil dr. José Antonio Bolseiro.

Obě známky o hodnotě 75 c, byly vytištěny ofsetem v TL o 20 ks.

Autor: Zdeněk Moravec
moravec.zd@volny.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz