200 let poštovních služeb v Lichtenštejnsku

Liechtensteinische Post AG pozvala obyvatelstvo knížectví, aby dne 1.září 2017 společně oslavilo 200 let poštovních služeb v Lichtenštejnsku. Program oslavy u poštovního úřadu ve Vaduzu nabídl mimo jiné bezplatné zaslání jubilejní dopisnice. V prodeji byl aršík vydaný tento den k jubileu – OBR.1.

200 let poštovních služeb v Lichtenštejnsku
Obr. 1

Řekněme si, co se dne 1. září 1817 událo. C.k. rakouská pošta, která provozovala ve švýcarském Churu sběrné místo, jej toho dne přenesla do lichtenštejnského městečka Balzers, do zájezdního hostince „RÖSSLE“ resp. „POST“. Tak vznikla první sběrna dopisů na území Lichtenštejnska jako «k. k. Briefsammelstelle», tedy c.k. sběrna dopisů. Druhá sběrna následovala až v roce 1845 ve Vaduzu, třetí v roce 1864 v Nendeln, čtvrtá 1874 v Schaanu (OBR.2) a konečně pátá v 1890 v Triesenu. Tento stav trval do roku 1912.

200 let poštovních služeb v Lichtenštejnsku
Obr. 2

Poštovní smlouvou mezi Rakouskem a Lichtenštejnskem z roku 1911 převzalo Rakousko provozování poštovních, telegrafních a telefonních služeb v knížectví, vyjma vydávání poštovních známek. První lichtenštejnské známky byly vydány v roce 1912.

Po první světové válce byla poštovní smlouva s Rakouskem (tj po rozpadu mocnářství) ukončena. V roce 1920 byla podepsána poštovní smlouva mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem, která navazovala na měnovou a celní unii mezi oběma státy. Tato trvala až do roku 1999. Švýcarský frank je v Lichtenštejnsku platidlem dodnes. Prvního ledna 2000 vznikla akciová společnost Liechtensteinische Post AG, se současným podílem švýcarské pošty ve výši 25%.

Závěrem bych chtěl poznamenat, že poštovní trasa vedla přes Lichtenštejnsko již v 16. století. Vedla z italského Milána, údolím řeky Rýn přes Lichtenštejnsko (se dvěma poštovními stanicemi v Schaan a Balzers) do bavorského Lindau na Bodamském jezeře, tzv. „Lindauer Boote“.

Autor: Jaroslav Tomandl | 10. 11. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223