2. snem ZSF a benefity filatelistom

Rok 2019 je rokom jubilea slovenských filatelistov. Pred 50 rokmi sa na Sliači konal ustanovujúci zjazd ZSF, preto sa podľa Stanov ZSF 28. septembra 2019 v Trenčíne konal 2. snem ZSF. Bližšie o celom konaní snemu sa návštevník Infofily dozvie na oficiálnej webovej stránke ZSF. V stručnosti uvediem iba niektoré úpravy schválené delegátmi snemu. Doterajší predseda ZSF p. Miroslav Ňaršík po 12 rokoch vo funkcii nekandidoval a za predsedu ZSF bol zvolený RNDr. Pavol Lazar a na návrh Doc. L. Flocha bol p. Ňaršík zvolený za čestného predsedu ZSF. Boli prijaté nové Stanovy ZSF, v ktorých najzávažnejšími zmenami bolo zrušenie združení KF a prechod na jednostupňové centrálne riadenie KF z Bratislavy. Bola zvolená aj nová Rada ZSF a novinkou je aj zavedenie inštitútu individuálneho členstva. Viac sa však chcem zastaviť pri niečom inom: delegáti snemu dostali všetky dôležité materiály vopred, o ktorých sa na sneme rokovalo, v elektronickej forme. Priamo pred konaním snemu dostali množstvo materiálov, ktoré im mali uľahčiť aktívnu účasť na snemovaní. (Zošit, písacie potreby, delegačný lístok a pod.) Ďalšími suvenírmi boli poštové lístky, pohľadnice, časopis ZSF, informácie o činnosti niektorých KF a s mimoriadne kladne prijatým všetkými delegátmi snemu - suvenírom zo Spišskej Novej Vsi – nulovou eurobankovkou! Avšak osobitným najvýznamnejším kreditom, ktorý získali delegáti a hostia snemu, bola bezpochyby unikátna, takýmto spôsobom spracovaná 200stranová publikácia FILATELISTICKÉ VÝSTAVY ZSF 1969 – 2019. Autor M. Ňaršík s kolektívom spracoval jedinečný prehľad súťažných výstav poštových známok na Slovensku za 50 rokov existencie ZSF. Publikácia začína historickým pohľadom na ustanovujúci národný zjazd ZSF, konaný 17. mája 1969 na Sliači, s ilustráciou celistvostí odosielaných zo zjazdu. Pokračuje chronologický prehľad filatelistických výstav ZSF (končí číslom 185 mládežníckou výstavou JUNIORFILA 2019 Trenčín!). Uverejnené sú všetky výstavy s prehľadom a dokumentovaním času a miesta konania, vymenovaním členov organizačných výborov a výstavných porôt, informáciou o počte exponátov a udelených výstavných odmenách. Na každej strane je fotografia z konania výstavy, obrázky výstavných katalógov, palmáre a vydaných poštových lístkov a obálok s príležitostnými pečiatkami jednotlivých výstav.

Mravčia práca hlavného autora trvala 3 roky s vyhľadávaním týchto údajov zo správ výstavných porôt, kopírovaním obrázkov a skenovaním publikácií, medailí a pečiatok do počítača. Všetky publikácie sú číslované a s vloženou unikátnou prílohou Ex libris 50. výročie ZSF. Publikáciu nemožno kopírovať, má uvedený copyright, ale záujemca sa s ňou môže zoznámiť v elektronickej podobe na webovej stránke /slovenskafilatelia.sk/publikacia-m-narsik-a-kol-filatelisticke-vystavy-zsf-1969-2019/. Ako uvádza autor, je si vedomý toho, že sa nepodarilo získať všetku dokumentáciu každej výstavy, ale dotlač môže tento nedostatok napraviť. (Odporúčam aj opravy pri menách členov organizačných výborov výstav, ktoré nie sú vždy jednotné aj keď ide o rovnaké osoby). Ale tomu sa nečudujem – pri takmer dvojstovke správ jury za 50 rokov sa tento, pomaly už akoby encyklopedický zoznam mien slovenských filatelistov, mohol pri prepisovaní meniť, najmä pri fonetickom zaznamenávaní. (A môžem uviesť, že s niektorými menami sa stále stretávame aj na stránkach Infofily). Niektoré osoby a ich správne označenie menom sa po polstoročí z povedomia mohli vytratiť. Ale práve uvedená publikácia prispeje k tomu, aby sa tak nestalo a aby po nich ostala aspoň takáto (skromná?) zmienka. Ak prehľad vydaných kníh jedného autora je spravidla bibliografia, tak publikácia FILATELISTICKÉ VÝSTAVY ZSF 1969 – 2019 sa môže právom označiť ako EXPOGRAFIA ZSF 1969 -2019.

2. snem ZSF a benefity filatelistom


Autor: Ján Mička | 23. 10. 2019

Komentáře

Vďaka za publikáciu Filatelistické výstavy ZSF 1969-2019

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223