2. setkání členů Společnosti pro odbornou literaturu SČF

Datum vydání: 12. 10. 2005


Setkání v pražském Domu filatelie se v sobotu 8. října zúčastnilo 19 z 53 řádných členů společnosti. Hlavním bodem programu byla tentokrát "poradna pro filatelistické autory, redaktory a vydavatele". V úvodním slovu seznámil šéfredaktor Filatelie Mgr. Jaroslav Pítra přítomné s tvorbou časopisu. Většina otázek v diskusi se točila kolem autorského práva a jeho dopadů. především se diskutovalo o přebírání článků mezi časopisy a zpravodaji, přebírání ilustrací, citování z jiných článků a o publikování stejných textů ve více médiích.

Ing. František Beneš hovořil o svých zkušenostech z bádaní v archivu, kde studuje materiály týkající se činnosti čs. pošty v meziválečném období. Upozornil na potenciální problémy a rizika, na která může badatel při této práci narazit. Efektivní bádání v archivu vyžaduje důkladnou přípravu. Informaci doplnil Vladimír Dražan o své zkušenosti z vojenského historického archivu.

Dalším bodem programu byla diskuse nad návrhem začít připravovat Českou filatelistickou encyklopedii, protože taková zásadní publikace našim filatelistů chybí. Přítomní odsouhlasili, že návrh bude předložen nejbližšímu zasedání předsednictva SČF.

V další diskusi se hovořilo také o možnosti vydávat v příštích letech v rámci rozšířeného předplatného časopisu Filatelie méně rozsáhlé odborné filatelistické publikace. Jiří Kratochvíl informoval o práci na dvou rukopisech s pracovními názvy Pošty zmizelé z map a Sídla pražských pošt ve světle historie. Oba rukopisy doplněné množstvím ilustrací by měly být připraveny k vydání v letech 2007 - 2008.

V závěru připomenul JUDr. Ing. František Beneš, CSc., že nakladatelství POFIS nabízí členům Společnosti pro odbornou literaturu SČF vydávané publikace za velkoobchodní ceny. Věříme, že se k této iniciativě připojí i další vydavatelé.

Společnost uspořádá v příštím roce opět dvě setkání členů. Termíny budou stanoveny později, aby nedocházelo ke kolizi s termíny zasedání orgánů SČF nebo jiných odborných společností. Předběžně by se měla setkání konat v březnu a říjnu. Podzimní setkání by se mohlo konat v Poštovním muzeu a věnovat se jeho knihovně.

Autor: Miroslav Langhammer
mlanghammer@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz