160 let pošty v Křelovicích u Pelhřimova VII. - Pozdější přednostové křelovické pošty

Datum vydání: 17. 8. 2005


Rok 1939, kdy došlo k okupaci Československa a byl zřízen Protektorát, přinesl i změny na křelovické poště. Po paní Marii Halamkové nastoupil jako poštmistr pan František Hošek, rodák ze Žehuně u Chlumce nad Cidlinou. Byl poštmistrem v Načetíně v Krušných Horách, při evakuaci pohraničí musel odejít a od 1. února 1939 zakotvil v Křelovicích. Zde přečkal celou válečnou dobu, ale ještě během roku 1945 byl přeložen jinam.

Již 11. října 1945 byla na křelovickou poštu dosazena slečna Růžena Zadražilová, později provdaná Malinová. Narodila se v roce 1927 v Kloužovicích u Chýnova a byla absolventkou poštovní školy. Paní Malinová působila na poště v Křelovicích 11 let, byla velice dobrou úřednicí, pečlivou a naprosto spolehlivou. V roce 1956 odchází na mateřskou dovolenou a na její místo se dostává tehdejší listonoš a dlouholetý „pošťák“ Oldřich Šváb.

Pan Šváb byl na poštu do Křelovic přidělen již v roce 1931 jako poštovní doručovatel. Narodil se 8.9.1911 v Rudce, okres Blansko, vyučil se řemeslu hrnčířskému a v roce 1931 byl přijat k poště. V té době doručovala křelovická pošta do pěti vesnic, vzdálených několik kilometrů od obce, takže práce listonoše bývala velmi tvrdá, zvláště v zimním období. Pan listonoš Šváb byl vždy samá ochota a donášel tam lidem nejen psaní, ale i balíčky, někdy nemálo vážící.

Tak, jak spolehlivě a svědomitě vykonával práci doručovatele, tak také později pracoval i jako poštmistr. Jelikož odpadly některé vzdálené vesnice, zastával kromě vedoucího pošty ještě práci doručovatele. Byl to po všech stránkách člověk aktivní, činorodý a dobrosrdečný. Když se oženil, postavili si se svým švagrem, také poštovním zaměstnancem, společný dvojdomek. Rád pracoval na zahradě, a byl zapojen v několika místních spolcích a organizacích, kde byl vždy činným a oblíbeným členem. V roce 1974 odchází poštmistr Šváb do důchodu, ale ještě několik let na poště vypomáhá. Řady pošťáků se rozrostly i o jeho syna Oldřicha, absolventa poštovní školy a tak po dlouhé éře rodiny Hartlů, pokračovala po dobu 44 let na křelovické poště éra rodiny Švábovy.

Oldřich Šváb mladší, narozený r. 1941 nastoupil po studiích nejprve na poštu v Červené Řečici, ale od roku 1974, tj. s odchodem svého otce do penze, byl přidělen na poštu do Křelovic, kde působl až do roku 1982. V tomto roce se stal uvolněným předsedou MNV Křelovice a poštovní činnost tím na čas přerušil. Švábova rodina však zůstala poštovnictví věrná a za Oldřicha Švába mlad-šího nastoupila jeho manželka, Marie Švábová, nar. r. 1946, do této doby za-městnaná jako telefonistka na poště v Košeticích. Vedoucí poštovního úřadu Křelovice zastávala 18 let a do důchodu odešla v r. 2000. Velikou výhodou bylo, že v případě jakékoli absence (nemoc, dovolená aj.), byla vždy k dispozici rovnocenná náhrada, protože tzv. „záskoky“ se odbývaly v rámci jejich rodiny.

Fotografie:


1) Poštovní doručovatel Oldřich Šváb, při roznášce v r. 1933. (Od r. 1956 se O. Šváb stal na křelovické poště přednostou). Foto je z rodinného archivu rodiny Švábovy, Křelovice.


2) Poštmistr František Hošek sloužil v Křelovicích na poště od r. 1939 do r. 1945, tj. všech šest válečných roků. Fotografie z roku cca 1940 je z přílohy Kroniky obce Křelovice.


3) Od října 1945 do roku 1956 byla na poště v Křelovicích vedoucí úřednicí paní Růžena Malinová. Tato fotografie z r. 1948 je z jejího osobního archivu.


4) Oldřich Šváb st.,od roku 1956 již jako poštmistr na poště v Křelovicích. Foto je z rodinného archivu rodiny Švábovy.


5) Současná vedoucí úřednice České pošty v Křelovicích u Pelhřimova, paní Marie Kubečková. Na Křelovickou poštu nastoupila v polovině roku 2000. Foto A.Buchta, Křelovice.


Autor: Alois Buchta

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz