160 let pošty v Křelovicích u Pelhřimova I. - Zřízení poštovní stanice

Ve dvacátých letech 19. století se na zlepšených rakousko-uherských silnicích a cestách objevil nový dopravní prostředek - dostavník pro 8 až 12 cestujících, s prostorem pro uložení poštovních zásilek. Veškerá poštovní přeprava se tím záhy podstatně zvýšila a rozrůstající se množství přepravované pošty i osob si vyžádalo zřizování dalších poštovních stanic. Úseky jednotlivých tratí byly stanoveny na 2 poštovní míle, což je 10 mil pozemních, neboli 16 kilometrů.

V době velkého rozmachu poštovnictví, byla c.k. úřady vybrána ke zřízení nové poštovní stanice také obec Křelovice u Pelhřimova, ležící uprostřed mezi městy Pelhřimov a Čechtice, kde byly pošty zřízeny dříve. Výběr Křelovic pro novou poštovní stanici podpořila nejen možnost dalšího rozšíření doručování pošty ve směrech Humpolec - Pacov, ale bylo to především nalezení vhodného hospodářského objektu se schopným majitelem, tj. s možným budoucím poštmistrem. Tehdejší poštmistr musel chovat několik párů koní, aby měl dostatečný počet přípřeží a proto při své poště, která bývala obyčejně dědičná, vždy držel velké hospodářství. V Křelovicích byl v té době největší statek Josefa Mareše čp 26., který v roce 1839 odkoupil 33 letý Vincenc Hartl z Dačic, a v krátké době ho značně zvelebil. Jako podnikavý člověk brzy pochopil, že připravovaná poštovní stanice by mohla zemědělskou usedlost dobře doplňovat a když se pak zřízení stanice skutečně přiblížilo, přihlásil se c.k. úřadům jako uchazeč a byl přijat. Potřebnou praxi pak získával dojížděním do Čechtic k tamnímu poštmistrovi Emanuelu Doubkovi. Po ukončení praxe se podrobil zkouškám, při nichž obstál, složil přísahu, s erárem uzavřel smlouvu a stal se prvním poštmistrem na křelovické poště. Dekret poštmistra obdržel 23. prosince 1844 a služební smlouva byla s ním sepsána v Praze, dne 16. 7. 1845. Oficielní zahájení poštovní činnosti v Křelovicích se datuje od 1. září 1845. Poštovská kancelář byla zřízena nejprve ve starší části budovy čp 26. a později, až v r. 1856, byly vystavěny v protějším pořadí klenuté stáje. V roce 1859 pak byla zřízena nová kancelář se sousedícími dvěma obývacími místnostmi. Počet chovaných koní vzrůstal a kolem roku 1860 jich bylo ve stájích čtrnáct. Výměra statku činila v roce 1873: 105 jiter a 20 sáhů = 315 měr, neboli 63 ha, z čehož bylo cca 15 ha lesa.

V této době, až do r. 1848, panovala ještě robota a jelikož Křelovice příslušely do Červené Řečice k panství Arcibiskupství pražského, bylo čp 26. pana Vincence Hartla ještě zatíženo různými robotními povinnostmi. Ročně se z této usedlosti odvádělo: 3 měřice a 3 mejtníky žita a na hotovosti, tzv. „ouroku“ se platilo 2 zl. a 10 kr. stříbra. Dále bylo k odpracování 156 dní roboty potažní se 2 voly a 13 dní roboty pěší ve žních. Z robotního poddanství se tenkrát dalo také dobrovolně vykoupit, ale bylo to velmi drahé, za takový výkup se platilo až 1.800 zlatých stříbra, nebo 5.000 šajnů vídeňských.

Fotografie:

160 let pošty  v Křelovicích u Pelhřimova I.  - Zřízení poštovní stanice

1) Vincenc Hartl – narodil se v r. 1806 - zemřel v r. 1877. V r. 1845 založil poštu v Křelovicích u Pelhřimova. Fotoreprodukce obrazu z rodinného archivu ing. Radka Tomáška, Praha.

160 let pošty  v Křelovicích u Pelhřimova I.  - Zřízení poštovní stanice

2) Pohled na sídlo křelovické pošty - usedlost čp 26.- ve které je pošta od jejího založení až dodnes, tj. plných 160 let. Snímek z roku 1894 je z rodinného archivu ing. Radka Tomáška, Praha.


Autor: Alois Buchta | 6. 7. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář