150. výročie založenia Matice slovenskej

Dátum vydania: 2. 8. 2013
Název emise: 150. výročie založenia Matice slovenskej
Nomin. hodnota: 0,80 €
Číslo emisie: 544
Autor: Doc.akad. mal. Igor Benca
Rytec: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom

150. výročie založenia Matice slovenskej

Informácie:

V roku osláv 1000. výročia príchodu byzantských vierozvestcov sv. Konštantína - Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu (t.j. na územie dnešného Slovenska) bola na valnom zhromaždení 4. augusta 1863 v Turčianskom Svätom Martine založená Matica slovenská ako celonárodná kultúrna organizácia. Zaradila sa do radu obdobných organizácií slovanských národov, ktoré začali vznikať v 19. storočí počnúc Maticou srbskou roku 1826. Ich cieľom bolo pestovať národnú kultúru, umenie i vedu v podmienkach národnej nesamostatnosti, a tak určitým spôsobom nahrádzať úlohu štátu v tejto oblasti. Prvý pokus založiť takúto organizáciu uskutočnili Slováci v 40. rokoch 19. storočia a nazvali ju Tatrín. Napriek tomu, že pracovala viacero rokov, jej stanovy neboli schválené a zanikla v revolučnom chaose rokov 1848 – 1849. Novo sa myšlienka objavila na národnom zhromaždení Slovákov začiatkom júna 1861. Tam vznikol i organizačný výbor, ktorý vypracoval stanovy novej organizácie a získal súhlas cisárskeho dvora vo Viedni s jej založením. Prvá Matica slovenská pracovala v rokoch 1863 – 1875 najmä v oblasti vedy, kultúry, literatúry, ako muzeálna a vydavateľská inštitúcia a zaslúžila sa aj o vydávanie školských učebníc pre slovenské školy. V čase nástupu politiky národnostného útlaku v Uhorskom kráľovstve po rakúsko-maďarskom vyrovnaní roku 1867 sa stala Matica slovenská predmetom politickej perzekúcie a nakoniec ju vláda v Budapešti roku 1875 rozpustila.
Myšlienka Matice slovenskej ako celonárodnej kultúrnej a vedeckej inštitúcie však zostala živá. Do roku 1918 sa však pokusy o jej obnovenie nepodarili. Po národnom oslobodení na konci prvej svetovej vojny bola roku 1919 jej činnosť obnovená a rozšírená o členskú základňu a organizovanie amatérskeho divadelníctva. Jej vydavateľská činnosť bola rozšírená založením tlačiarne  Neografia v roku 1943. V rokoch 1948 – 1989, teda v rokoch socialistického režimu,  bola úloha Matice redukovaná na viac-menej národnú knižnicu a knižničné centrum. Po roku 1989 sa činnosť Matice slovenskej plne obnovila vrátane širokej členskej základne. Dnešná Matica slovenská je širokospektrálnou organizáciou pestujúcou vedu, kultúru, umenie, záujmovú činnosť a starajúcou sa o Slovákov na národnostne zmiešaných územiach ako aj v diaspóre v zahraničí.
PhDr. Anton Hrnko, CSc.
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

150. výročie založenia Matice slovenskej

150. výročie založenia Matice slovenskej

150. výročie založenia Matice slovenskej

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 27. 10. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223