15 rokov Slovenského jadrového fóra

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 21. októbra 2015 v zasadacej sieni Trnavského samosprávneho kraja. Slovenské jadrové fórum (SJF) bolo ustanovené ako združenie organizácií a občanov, ktorí podporujú mierové využívanie jadrovej energie. Členmi združenia sú odborníci v jadrovej energetike, ktorí si pri vzniku fóra pred 15 rokmi dali za cieľ poskytovanie informácií o všetkých aspektoch jadrovej techniky slovenskej verejnosti, ako aj poskytovanie pravdivých informácií o slovenskej jadrovej energetike do zahraničia či oboznamovať verejnosť o problematike využívania jadrovej energie a ochrane obyvateľstva pred prípadným nebezpečenstvom pri úniku žiarenia. Delegátov privítal prezident Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš. Generálny sekretár SJF Ing. Karol Bodorik predniesol prezentáciu poskytujúcu prehľad o činnosti a aktivitách 15- ročného pôsobenia SJF. Po oficiálnom rokovaní sa konala vernisáž výstavy diel energetikov - umelcov nainštalovaná na chodbách úradu TTSK. Ku zvýšeniu významnosti zasadania a jeho kvality priebehu nesporne prispeli organizátori zhromaždenia tým, že k podujatiu boli v rámci propagácie vo verejnosti v spolupráci s KF Tirnavia pripravené poštové lístky s prítlačou znázorňujúcou využívanie jadrovej energie. POFIS vyhotovil niekoľko tlačových listov známok s personalizovaným kupónom a Pošta Trnava 1 používala príležitostnú poštovú pečiatku. Filatelisti - zberatelia kedysi tak obľúbenej témy jadrovej problematiky a mierového využívania atómovej energie zásluhou Trnavy ako centra jadrovej energetiky Slovenska získali možnosti rozšírenia svojich zbierok a obohatenia námetových exponátov o atómovej energii. Nezanedbateľný je aj regionálny prvok, prinášajúci dôkaz Trnavského samosprávneho kraja o atómovej energii v regióne pre filatelistov, rozširujúci dosiaľ vydané poštové známky a príležitostné pečiatky Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice, resp. výročia Výskumného ústavu jadrovej energie.

15 rokov Slovenského jadrového fóra


Autor: Ján Mička | 27. 10. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223