100 let od zřízení polní pošty československé armády

Letos si připomínáme 100 let od zřízení polní pošty československé armády. Zřízení polní pošty souviselo s vojenskou činností československého vojska na území Slovenska, která zajišťovala celistvost nově vzniklé Česko-Slovenské republiky. Nařízení k zahájení činnosti polní pošty pro českoslovneské jednotky na Slovensku bylo zveřejněno Dodatkem k Dennímu rozkazu č. 21 Velitelství čs. vojsk na Slovensku ze dne 20.12.1918. (Následně bylo toto uveřejněno ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů č.4/1918. Rozkaz byl vykonán 1. ledna 2019. V souladu s tím byly uvedeny do provozu polní poštovní úřady č. 22, 46, 75 a třídírna polní pošty V Uherském Hradišti. Dne 20. ledna 1919 začal ještě fungovat úřad polní pošty č. 50. První lednový den se tak stal oficiálním počátkem naší polní pošty.

Do té doby byly zásilky od vojska odesílané z místních slovenských poštovních úřadů. Byly osvobozeny od poštovného.

Snad nejúplnější katalogizaci poštovních razítek Čs. polní pošty z let 1919 – 1920 uskutečnil Ing. Jozef Tekeľ. Byla uveřejněna v publikaci Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) Filatelistické state č.3 v roce 1983.

Velmi zajímavý článek od stejného autora uveřejnil časopis ZSF Slovenská filatelia, ročník II, č.12 pod názvem JUBILEUM POĽNEJ POŠTY NA SLOVENSKU. Článek se věnuje zejména popisu činnosti československých vojenských jednotek při osvobozování Slovenska, s poznámkami o provozu polní pošty.

Taktéž nelze nezmínit článek ZÁHORIE – PRVÉ ČESKOSLOVENSKÉ PREDMOSTIE V ROKU 1918 v časopise Filatelie 10/1995, autorem kterého byl MVDr. Pavol Hallon.

Ve Zpravodaji polních pošt na www.czech-stamps.org byl v roce 2014 uveřejněn zajímavý článek pana Lubora Kunce JAK FUNGOVALA ČS.POLNÍ POŠTA V LEDNU 1919

Na EXPONET-u je vystaven zajímavý exponát českého sběratele Lubora Kunce SYSTÉM POLNÍ POŠTY NA ČESKOSLOVENSKÉM ÚZEMÍ OD ŘÍJNA 1918 DO ÚNORA 1919.

Poštovně-historicky je zajímavé účinkování 33. pluku československých legionářů, kteří se díky italskému králi Viktoru Emanuelovi III. přesunuli z Itálie na Slovensko s plnou výzbrojí a výbavou mužstva. Významnou měrou se zasloužili o osvobození Bratislavy (tehdy ještě Prešporku).

Rovněž celistvosti odesílané z útvarů československých námořníků, bojujících na Slovensku jsou velmi populární.

Pro přesnost uvádím, že polní pošta československých legií v Rusku, která byla zřízena na podzim roku 1918, představuje jinou krásnou kapitolu československé poštovní historie.

100 let od zřízení polní pošty československé armády

100 let od zřízení polní pošty československé armády


Autor: Jaroslav Tomandl | 24. 5. 2019

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223