100 let od podpisu Trianonské mírové smlouvy

Datum vydání: 9. 10. 2020


Maďarský aršík vydaný letos ke stému výročí podpisu Trianonské mírové smlouvy není oslavou této historické události. Smlouva dodnes představuje pro Maďary trauma ze ztráty velkého Uherska. A o tom je i aršík. Na něm můžeme číst „2020 – a nemzeti összetartozás éve“ (2020 – rok národní pospolitosti) a dále „összetartoztung - összetartozung“ (patřili jsme k sobě – patříme k sobě) a konečně slova z maďarské hymnické písně Szózat: „Megfogyva bár, de törve nem“ (přibližný překlad „Oslabený, ale nezlomený“, rozuměj maďarský národ).


Trianonskou mírovou smlouvu podepsali zástupci Maďarska jako jednoho z nástupnických států Rakouska-Uherska 4. června 1920 v paláci Velký Trianon ve francouzském Versailles. Maďarsko, jako poražený stát v první světové válce, přišlo o dvě třetiny území a více než tři miliony Maďarů, tedy asi třetina celkového počtu, se ocitly za hranicemi země. Především v Československu, v Rumunsku, v Jugoslávii a v Rakousku. Československo získalo z někdejších Uher Podkarpatskou Rus a území Slovenska. Maďarsko podpisem uznalo úplnou nezávislost Československa, které vzniklo už v roce 1918. Slovensko bylo do té doby po staletí součástí uherského státu.


Trianonská mírová smlouva z roku 1920 potvrdila závazným způsobem rozpad Rakouska-Uherska a vznik nástupnických států včetně Československa a Maďarska. Slovenskému národu, kterému po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867 hrozila násilná asimilace, dala historickou šanci dalšího rozvoje, kterou do té doby nemělo.

Autor: Jaroslav Tomandl
tomandl@centrum.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz