Zpravodaj 4/2007: Košický aršík - rekonstrukce tiskového archu

Košický aršík se stále těší velké popularitě. Byl vytištěný za velmi komplikovaných podmínek a navíc v době, kdy se do naší republiky vracel president Beneš. Existuje 8 kusů aršíků s jeho podpisem. Byl vytištěný ofsetem, přičemž tiskový arch obsahoval 15 aršíkových polí. Pro každou barvu existovalo několik tiskových desek, a tak došlo k tomu, že se může teoreticky vyskytovat až 120 kombinací tohoto aršíku. Některé jsou běžné, ale jiné se vyskytují pouze v několika kusech. Specializace aršíků se omezovala především na rozlišení 15 základních variant. V katalozích se objevovala desková vada tzv. „zlomená tlapa“ a později také další populární vada zářez v ocasu. Na aršíku se vyskytuje množství tiskových vad, které však nejsou uvedeny v žádném z katalogů. Díky popularizování jen některých vad, tyto dosáhly značných cenových záznamů, ačkoliv se jedná pouze o vady tisku – čili nahodilé vady, např. vajíčko v helmici u hodnoty 6K.

Studiem tohoto aršíku se zabývali naši významní sběratelé, kteří vycházeli pouze z dostupného materiálu. Neměli k dispozici ani desky, či zkusmé tisky. V katalozích se tisková pole stanovila náhodně a neodpovídají skutečnosti. Určit rohové aršíky bylo snadné, obtížnější však bylo stanovení krajových aršíků a určit polohu uvnitř tiskového archu se zdálo zcela nemožné. Díky badatelské a precizní práci Ing. Jaroslava Čtvrtečky můžeme dnes stanovit všechna pole. Doufám, že také vydavatelé katalogů využijí tuto informaci, aby opravili již dlouho opisované nahodilé rozdělení. Také typologická komise při SSČSZ se bude zabývat přečíslováním aršíkových polí.
(úvod - Jiří Sedlák)

Pro informaci uvádím přehled našich nejvýznamnějších specialistů, kteří se podíleli na studiu tohoto aršíku a jejichž výzkumná činnost mohla být využívána ostatními filatelisty.

Štefan Kassay - (1972)
- základní studie aršíku. Nezachovaly se tiskové desky, ani tiskové archy. Nebyla jistota o počtu použitých tiskových desek. Popis sekundárních a terciárních vad. Pořadí tiskových desek i pořadí AP stanovil nahodile. Rekonstrukcí tiskového archu se nezabýval.

Pavel Pažout - (1999)
- upřesnil studii Kassaye. Opět popis sekundárních a terciárních vad, u červené barvy popsal objektivně správně již jen dvě tiskové desky. AP6 se svislou rozměřovací značkou v levém dolním rohu chybně označil levým rohem tiskového archu. Rekonstrukcí tiskového archu se nezabýval.

Dr. František Peštuka - (2004)
- studií aršíku se nezabýval. Publikoval možné nové pořadí AP na základě určení správné polohy původně dvou AP (1 a 13), později čtyř AP (1, 6, 7, 13). Zbývajících 11 AP zařadil na tiskový arch opět nahodile.

Ing. Jaroslav Čtvrtečka - (2004 - 2007)
- komplexní studie aršíku. Stanovil objektivní pořadí tiskových desek u všech barev. Zdařilý pokus rekonstrukce tiskového archu - vše na základě poznatků studia velkého studijního souboru, s využitím rozměřovacích značek vnějších AP, soutiskových značek, identických terciárních i nahodilých vad AP, nahodilých vad na svislici jdoucích přes několik AP - předložil návrh na přečíslování aršíkových polí dle výsledků rekonstrukce tiskového archu (4)

Obraz rekonstrukce AP středního sloupce tiskového archu sestavený na základě nahodilých vad na svislici u AP5/222, AP3/222 a AP13/222 - u tiskové desky Č2. Svislice jsou zvýrazněny červenými čarami (na černobílém obrázku tmavými čarami).
Obr.1 - u AP5 a AP3 (vnitřní AP tiskového archu) jsou nahodilé vady svisle přes celé AP, na AP13 jen v horní části, vpravo od svislice AP jsou další nahodilé vady potvrzující rekonstrukci těchto tří apod.

Zpravodaj 4/2007: Košický aršík - rekonstrukce tiskového archu
V-AP5-Č2re V-AP3-Č2re V-AP13-Č2re


Tímto článkem pokračuje autor Jaroslav Čtvrtečka s rekonstrukcí určení umístění jednotlivých aršíků na tiskovém archu. Již ve Zpravodaji č. 3/2006 str. 32 autor odhalil umístění 3 aršíků pravého sloupce TA pomocí nahodilých vad u červené barvy. Dnes pokračuje určením dalších 3 aršíků středového sloupce.

Literatura:
1) Kassay Š., Pásztor B.: Košické známky, 1972
2) Pažout P.: Rozlišení Košických aršíků podle terciárních vad a odchylek, Filatelie 4/1999/2-7
3) Peštuka Fr.: K některým poznatkům studia Košického aršíku, Zpravodaj 2004, č.1, str. 11-14
4) Čtvrtečka J.: Košický aršík, příloha Filatelie 1,3,6,10/2004, 1,3,6,11/2005, 3,7/2006, 1,3,6/2007
5) Čtvrtečka J.: Rekonstrukce části TA Košického aršíku, Zpravodaj 2006, č.3, str. 32
6) Čtvrtečka J.: Košický aršík - studie, 2007, vlastní vydání

Autor: Jaroslav Čtvrtečka | 20. 6. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223