Zpravodaj 4/2006: CARTES MAXIMUM - kam s nimi?

Sběratelé pohlednic – filokartisté zaručeně vědí, že CM jsou specifickou kategorií pohlednic, které mají od klasických pohlednic svoje odlišnosti. Tou zásadní je nalepená poštovní známka na obrazu pohlednice navíc opatřená razítkem, které má k námětu přímý vztah. Protože se nejedná o celinu, nemají o ni sběratelé celin zájem. Těm sice přibyla po delší odmlce do sběratelského zájmu kategorie pohlednic s natištěnou známkou, CM se ale věnovat nehodlají. My filatelisté sbíráme poštovní známky buďto čisté – neupotřebené, nebo upotřebené na celistvostech, výstřižcích, poštovních průvodkách či samotné – odlepené z celistvostí, můžeme proto takové známky sbírat i na CM. Avšak doposud jsem se se sbírkami CM setkával na výstavách jen ojediněle. Soudím proto, že by bylo vhodné založit v rámci naší společnosti sběratelů čs. známek Sekci sběratelů československých a českých CM.

Z knihy Romana Karpaše – Pohlednice, historie lístků, které zmenšily svět (2005) vím, že řadu CM začala vydávat i Česká pošta (od roku 1994) jako filatelistický sběratelský materiál (námět poštovní známky na pohlednici s nalepenou známkou znehodnocenou razítkem prvního dne vydání). Avšak pravý smysl sbírání CM spočívá v tom, že CM „vyrobí“ sám sběratel tak, že si v předstihu sežene potřebný pohlednicový materiál, ten opatří poštovní známkou a nechá orazítkovat vhodným poštovním razítkem. Když takových CM nasbírá dostatek, může z nich vytvořit filatelistický exponát či sbírku. Chceme znát názor našich sběratelů a proto vás vyzýváme: ozvěte se sběratelé CM a sdělte nám, zda máte zájem o založení sekce sběratelů CM? Taková sekce může navázat spolupráci se sběrateli CM v ostatních státech, předávat si zkušenosti, vyměňovat materiál, katalogizovat CM období 1945-1992,… Ozvěte se, podělte se s vašimi názory a zkušenostmi. Čekáme na vaše podněty a tipy.

Zpravodaj 4/2006: CARTES   MAXIMUM   -  kam s nimi?


Autor: Josef Fronc | 20. 10. 2007

Komentáře

Sekce sběratelů CM

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223