Zpravodaj 4/2004: Rozlišení UTL 0395 Deset nových čl. zemí EU 9,- Kč

Dne 22. 7. 2004 jsem navštívil Poštovní Muzeum (dále jen PM) za účelem studia předloženého materiálu k tisku známky UTL 0395 Deset nových členských zemí EU 9 Kč vydané 1. 5. 2004.

Ke studiu mi byly předloženy následující materiály:

  • definitivní náhled všech barev 4 polí UTL včetně perforace a zažehlených 4 kusů hologramů na formátu papíru 320 x 480 mm na výšku. Vlevo na výšku je znázorněna barevná stupnice a sice nejprve Magenta (purpurová) M, dále Cyan (azurová) C, Yellow (žlutá) Y a nakonec Black (černá) K. (schéma na obr. 1)
    U barevné stupnice CMYKu je nápis CZECH – EU OSVIT 3/31/04 1:47 PM stránka 1 (K-černá /Process Black plát) což značí, že osvit byl proveden 31. března 2004 ve 13.47 hod našeho času.


  • Definitivní náhled všech barev 4 polí UTL bez perforace a bez hologramů. U barevné stupnice CMYKu je nápis CZECH – EU OSVIT 3/31/04 1:47 PM stránka 1 (K-černá/Process Black plát).


  • Formát papíru 320 x 480 mm na výšku se zažehlenými 4 ks hologramů.


  • Náhled pouze purpurové barvy – magenty s nápisem CZECH – EU OSVIT 3/31/04 1:46 PM stránka 1 (M-purpurová/Process Magenta plát)


  • Náhled pouze azurové barvy – cyan s nápisem CZECH – EU OSVIT 3/31/04 1:46 PM stránka 1 (C-azurová/Process Cyan plát)


  • Náhled pouze žluté barvy – yellow s nápisem CZECH – EU OSVIT 3/31/04 1:47 PM stránka 1 (Y-žlutá/Process Yellow plát)


  • Náhled pouze černé barvy – black s nápisem CZECH – EU OSVIT 3/31/04 1:47 PM stránka 1 (K-černá/Process Black plát)Studiem předložených náhledů byly ověřeny výrobní vady charakterizující jednotlivé UTL označené velkými písmeny abecedy A, B, C, D na následujících obrázcích 2, 3, 4, 5. Chci upozornit na to, že všechny výrobní vady zjištěné na zakoupených UTL odpovídají ověřeným VV na předložených náhledech v PM. Nahodilé VV, které jsou jistě zpestřením každé sbírky jsou označeny jako (č. n.) a tyto na předložených náhledech zjištěny a ověřeny nebyly a nejsou předmětem tohoto příspěvku.

Na závěr lze ještě dodat, že UTL byl tištěn formou obsahující 4 TL x 10 ZP na papír s přísadou fl (svítí sytě žlutě) anglické provenience a perforace byla provedena hřebenovým zoubkováním postupujícím zleva s rozměry zoubkování HZ 11 3/4 : 11 1/4, MPO 0,96 mm. Nepotvrdila se tedy informace uvedená ve Filatelii č. 6/2004 na str. 36, kde je uvedena tisková forma dvojnásobná tedy 8 TL x 10 ZP.

Zpravodaj 4/2004: Rozlišení UTL 0395 Deset nových čl. zemí EU 9,- Kč


A

Zpravodaj 4/2004: Rozlišení UTL 0395 Deset nových čl. zemí EU 9,- Kč


ZP 1 červená šikmá čárka nad "A" (REPUBLIKA) pod PO;
červená šikmá čárka pod "S" (ČESKÁ) nad druhou žlutou hvězdou shora
ZP 2 červená skvrnka pod "S" (ČESKÁ);
červený bod pod "S" (ČESKÁ) nad druhou žlutou hvězdou shora;
modrý bod vpravo dole od žluté hvězdy
K 2 Lithuania - červený bod před "L" (Lithuania)
K 3 Czech Republic - černý bod nad "b" (Republic);
červený bod nad "c" (Republic)
ZP 4 modrý bod nad "Á R" (ČESKÁ REPUBLIKA) mezi PO
K 4 Malta - modrý bod pod 4. PO zprava nahoře
K 6 Poland - červený bod šikmo vlevo nad "P" (Poland)
ZP 7 modrý černá krátká ryska nad 3. PO zdola vpravo
ZP 8 modrý bod pod pravým dolním cípem české vlajky
K 9 Latvia - modrý bod u 5. - 6. PO shora
ZP 10 červený bod mezi "Á R" (ČESKÁ REPUBLIKA);
červený bod u horního cípu třetí žluté hvězdy shora nad českou vlajkou
K 10 Slovenia - červený bod vpravo dolů od Slovenia


B

Zpravodaj 4/2004: Rozlišení UTL 0395 Deset nových čl. zemí EU 9,- Kč


K 1 "stínovaný" (zdvojený) tisk písma nápisu ve vodorovné ose (č. n.)
LHK "stínovaný" (zdvojený) tisk písma nápisu ve svislé ose (č. n.)
LHK modrá obloukovitá ryska nad "O" (EUROPA)
PHK "stínovaný" (zdvojený) tisk písma nápisu ve svislé ose (č. n.)
PHK žlutý bod nad "e" (United)
K 4 Malta - modrý bod pod 4. PO zprava nahoře
ZP 5 modrý bod nad PHR obrazu známky;
červený bod u žluté hvězdy (č. n.)
K 6 Poland modrý bod pod 3. PO v LHR perforace
K 8 Slovakia má obloukovitou rysku dole před "l" (Slovakia)


C

Zpravodaj 4/2004: Rozlišení UTL 0395 Deset nových čl. zemí EU 9,- Kč


ZP 2 dva zelené body ve žlutém poli vlajky LITVY
ZP 3 modrá skvrnka pod "4" (2004)
ZP 4 červený bod nad "KA" (REPUBLIKA/u>)
ZP 5 modrý bod ve vlajce Malty;
žlutý kroužek v polské vlajce (č. n.);
modrý bod pod levou hvězdou pod vlajkami
ZP 7 žlutá skobička v červeném poli české vlajky (č. n.)
ZP 8 červenobílá šikmá ryska pod "Č" (ČESKÁ) (č. n.)
ZP 8 červený bod pod "L" (REPUBLIKA) nad vlajkou (č. n.)


D

Zpravodaj 4/2004: Rozlišení UTL 0395 Deset nových čl. zemí EU 9,- Kč


LHK Spojená Evropa - krátká černá ryska za "a" (Evropa)
ZP 1 červený bod ve vlajce Kypru;
červený bod nad 6. - 7. PO zprava dole
ZP 2 modrá krátká ryska ve vlajce Kypru
K 3 Czech Republic - černý bod nad "b" (Republic)
K 4 Malta - modrý bod u svislé perforace v úrovni písmene "t" (Malta);
černý bod pod "a" (Malta)
ZP 6 červený bod v horní hvězdě pod "Á" (ČESKÁ)
K 6 Poland - černý bod mezi nožičkami "n" (Poland)
ZP 8 červený bod nad "KA" (REPUBLIKA)
ZP 10 červený a modrý bod v bílém poli české vlajky;
červená skvrna v modrém poli slovinské vlajky
K 8 Slovakia - červený bod u svislé perforace v úrovni písmen "ak" (Slovakia);
modrý bod pod a nad "a" (Slovakia)
PDR tři modré a jeden červený bod pod kuponem Slovenia v PDR


Použitá literatura: F6/2004 str.36 - autor Vladimír Zedník

V Praze 24. 7. 2004

Autor: Jaroslav Konečný | 8. 4. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223