Zpravodaj 4/2003: Specializovaný katalog Československo 1945 - 1992

Datum vydání: 3. 6. 2004


V září vyšel specializovaný katalog Československo 1945 - 1992. Stále mě zaráží, že firma Profil své katalogy označuje jako "příručky", ačkoliv svou chabou úrovní kvality příruček nedosahují. Všichni filatelisté očekávali tento katalog s velkou nadějí. Autoři měli dostatek času na zpracování všech nových poznatků, které se objevily. Přesto se v tomto katalogu vyskytují cenové a odborné nedostatky. Nemohu uvádět všechny nedostatky, ale namátkou bych chtěl podotknout, že již v roce 2000 v časopisu Merkur Revue č. 5 strana 31 jsem přímo uváděl, že v katalogu Pofis je chybné označení deskové vady "Slza" na známce č. 1574 Umění – Václav Hollar - Jaro.Specializovaný katalog 2003 uvádí chybné označení na stránce 104, které opsal z předchozího katalogu. Pokud pracujeme na odborné publikaci, je třeba systematicky sledovat veškeré odborné informace a snažit se je zapracovat do příštího vydání.

Cenové údaje zaskočily řadu sběratelů. Trh známek samozřejmě zaznamenal určité změny. Dle názoru řady filatelistů se ceny většiny známek opravdu snížily a jistě k tomu přispěly i výprodejní akce firmy Profil, která nabízela neobvykle velká množství jednotlivých známek. Sdílím také názor, že tyto nabídky ovlivnily postoj řady filatelistů k celkovému stavu trhu s poštovními známkami Československa. Pan Beneš cenové změny ospravedlňuje ve svém článku ve Filatelii č. 9 z roku 2003, kde uvádí příklad jako ilustrace cen zásilkovou službu Profilu. Avšak dnes už je třeba sledovat i ostatní zdroje a nejen ty, které vydáváme sami. Doporučuji firmě Profil věnovat také pozornost aukčním katalogům. Na trhu je dnes opravdu velmi hodně firem a jen tak namátkou jmenuji jedny z největších a hlavně nejserioznějších např. firmy Jiří Majer a Klim. A právě v Klimově aukci byl v období mezi vydáním katalogů vydražen návrh Košického aršíku za více než Kč 260.000,- zatímco tento katalog jej na stránce 9 uvádí za Kč 30.000,-. Věřím, že řada sběratelů by ochotně dala i dvojnásobek této částky. Opět nechci rozepisovat všechny cenové rozdíly.

Závěrem mě napadá, proč vydavatel nevěnuje publikaci tohoto katalogu více pozornosti. Nemohu uvěřit, že by chyběly znalosti, zde chybí zcela něco jiného.


Poznámka: Na jiném místě Zpravodaje se k chybám ve filatelistické literatuře ještě rozepisuje Josef Fronc, který nabádá ke spojení autorských kolektivů, které budou garantovat publikované informace a vyloučí tak z literatury opakující se omyly

Autor: Jiří Sedlák
agau@seznam.cz

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz