Zpravodaj 3/2005: Soutěž na návrh poštovní známky 2

Ve Zpravodaji č. 1/05 jsme na str. 23 informovali o počinu Ministerstva informatiky ČR, které vypsalo soutěž pro výtvarníky na návrh poštovní známky. Soutěž je uzavřena a vyhodnocena. Tak jako mne, zajímá asi většinu čtenářů Zpravodaje, jak vlastně soutěž dopadla. Nemohu jinak, než se opět obrátit na internetové stránky ministerstva a převzít informace, které jsou k dispozici. Zde se opravdu dovídám, že soutěž byla vyhodnocena, znám i jméno vítěze i vítězný návrh.

Zpravodaj 3/2005: Soutěž na návrh poštovní známky 2

Soutěž výtvarníků a studentů o návrh poštovní známky

V prosinci loňského roku vypsalo Minister-stvo informatiky soutěž o návrh poštovní známky, a to zcela mimo rámec každoročně schvalovaného emisního plánu poštovních známek.

Ministerstvo oslovilo profesionální výtvarníky i studenty výtvarných škol a obdrželo nečekaných 470 návrhů. Soutěž splnila svůj účel: oživit českou známkovou tvorbu a pro další případnou spolupráci vytipovat okruh výtvarníků, kteří se dosud na známkové tvorbě nepodíleli.

Nápad uspořádat soutěž otevřenou odborné veřejnosti vzešel z emisní komise při Ministerstvu informatiky. Na ní rovněž bylo všech 470 návrhů posoudit a vybrat známku vítěznou. Vzhledem k vysoké kvalitě celé řady návrhů se ministerstvo nakonec rozhodlo udělit navíc několik čestných uznání a s 27 návrhy, které komise ohodnotila jako nejlepší, seznámit veřejnost. Vítězná známka bude zařazena do emisního plánu na příští rok. Jedná se o návrh akademického malíře Jaroslava Chadimy (1951, Praha) s výstižným názvem „Ekologii“. Tento nový autor našich známek získal ještě Čestné uznání Ministerstva informatiky ČR za návrh známky Dětem a České ekoprodukty – kráva. Na druhém místě se umístil Ivan Štrouf (1935, Brno) s návrhem Had, třetí místo obsadila Eva Pokorná (1947, Praha) s návrhem Dvě hlavy – rychlost přenosu informací moderními technickými prostředky. Toto jsou tedy jména vítězů, se kterými se snad brzy setkáme na našich známkách příštích emisních plánů. Všechny vítězné návrhy byly k vidění na výstavě v Poštovním muzeu v Praze do 3. 7. 2005.

Zpravodaj 3/2005: Soutěž na návrh poštovní známky 2

Další čestná uznání ministerstva obdržela Mgr. A. Hana Hančová (1965, Litoměřice), Veronika Jirkovská (1986, Třebíč), Milena Slabyhoudková (1987, Jablonec n/N), Jan F. Kovář (1948, Olomouc), tandem Ivan Jilemnický a Karel Šejna (oba 1944). Pozitivně byly hodnoceny také návrhy akad. malíře Jana Ungráda (1944 Verměřovice u Letohradu), Karla Dvořáka (1937, Strašice u Rokycan), akad. malíře a grafika Pavla Sivka (1948, Praha), kterého známe jako hodnotitele emisních plánů ze stránek časopisu Filatelie a současně jako autora 2 známek Československa z roku 1991 (Pofis č. 2968-9), Magdaleny Kalistové (1980, Praha), akad. malířky Jindry Kovaříkové (1958, Praha) v tandemu s Veronikou Kovaříkovou (1984, Praha), MgA. Jána Lastomírskeho (1972, Hlinsko v Čechách) a Elišky Korytové (1987, Praha). Toto jsou tedy jména výtvarníků nebo studentů výtvarných škol, se kterými se můžeme setkat v rámci naší budoucí známkové tvorby. Na snímku ministryně Dana Bérová s vítězi soutěže.

z internetových stránek MI ČR napsal Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 18. 5. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223