Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

Je dnes vcelku běžné, že autoři či vydavatelé knížek, „cédéček a dývýdýček“ pořádají pro své příznivce inaugurace neboli křty svých děl, spojené obvykle s autogramiádou. V roce 1996 dostali vynikající nápad také filatelisté jednoho z nejaktivnějších filatelistických klubů SČF, konkrétně 06-010 ve Žďáru nad Sázavou, a to uspořádat totiž inauguraci poštovní známky. A nebyla to známka ledasjaká. V tom roce totiž byla do emisního plánu emise Krásy naší vlasti zařazena poštovní známka s námětem Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tento je zařazen do Soupisu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V tomto roce jsme si současně připomněli 50. výročí založení této organizace.

Jak to tak bývá, napoprvé, bez potřebných zkušeností, neměli to žďárští jednoduché. Známka byla původně naplánovaná na 27. března, ale vlivem událostí byl termín oficiálního vydání přesunut až na 26. června. Tím získali ve Žďáru více času na přípravy a známka tak mohla být inaugurována krátce po dni vydání, v pátek 29. 6. Do této akce se aktivně zapojili i Okresní úřad Žďár nad Sázavou, Česká pošta,s.p. – obvod Žďár n/S a Společnost Cisterciána Sarensis. Tato Inaugurace tak dostala širší rozměr a stala se společensko-kulturní událostí širšího regionu. Žďárští k této příležitosti připravili pamětní list s podpisy obou autorů, vkusnou příležitostnou obálku s přítiskem a příležitostnou dopisnici.

Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

Tohoto křtu se zúčastnilo na stovku hostů včetně zástupců zúčastněných institucí a organizátorů. Průběh akce byl ukázkový. Křest se odehrál v historických prostorách Konventu kláštera za přítomnosti autorů poštovní známky a ostatních hostů. Na úvod zazněla Mozartova hudba, poté se slova ujala paní Domesová, vedoucí kulturního střediska, která křest zahájila. Vlastního křtu se ujali Ing. Teplý, přednosta Okresního úřadu a pan Štěpán, jednatel KF (viz foto). Po všech oficiálních projevech proběhla autogramiáda obou autorů známky. I když se tento křest konal v našich podmínkách poprvé, nasadili žďárští pomyslnou laťku hodně vysoko. Na vedlejším obrázku je příležitostná obálka, kterou žďárští vydali mimo oficiální FDC pošty. Pro přítisk použili jeden z nepřijatých návrhů poštovní známky autorky.

Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

Delší dobu se do podobného aktu nikomu nechtělo, přestože řada příležitostí si o inauguraci přímo říkala (1000. Výročí smrti sv. Vojtěcha, židovské památky v Praze, 150. výročí narození Františka Křižíka, 100. Výročí založení hvězdárny v Ondřejově, jízda králů 1998, krásy naší vlasti – Kutná Hora a Valtice,...). Emise známek před první inaugurací nezohledňuji. A tak se žďárští ujali inaugurace podruhé již v roce 1999 (čekali vlastně na příležitost, kdy vyjde známka s námětem svého okolí, neboť organizovat křest „na dálku“ je vždy složitější), kdy v emisi Krásy naší vlasti byly profesorem Ranným, malířem Vysočiny, vydány známky s řetězovým mostem u Stádlce a dřevěný most v Černvíru. Právě dřevěný most se stal dne 26. 5.

Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

němým svědkem druhého křtu poštovní známky v novodobých dějinách naší filatelie. Na břehu řeky Svratky se tehdy sešlo na 300 lidí, počasí přálo. Vlastní křest provedl opět přednosta Okresního úřadu Ing. Teplý společně s předsedou KF, E.Pelikánem. Křtilo se vodou z řeky (v pozadí, částečně zakrytý rukou přednosty OÚ, autor návrhu, prof. E.Ranný). Přítomní byli i oba starostové obcí Nedvědice a Černvír. Na obr. vpravo pamětní list, vydaný KF k této příležitosti.

To se již do organizace inaugurací poštovních známek začali postupně zapojovat i ostatní regiony. V roce 1999 to byli také jihlavští filatelisté, kteří v rámci oslav 750. výročí jihlavského horního práva pokřtili tuto poštovní známku, v roce 2000 se uskutečnily již tři inaugurace {v dubnu aršík Praha – Evropské město kultury (Karolinum Praha), v létě dodatečně známka tradice české známkové tvorby – TGM s děvčátkem v náručí u příležitosti oslav 80. narozenin paní Haňkové (KF 06-10 Žďár n/S) a v říjnu známky emise Myslivost v ročních obdobích (CHKO Žďárské vrchy) taktéž KF 06-10 Žďár n/S}. Přesto se v dalším období konali inaugurace velice sporadicky - 2001 1x známka k Mistrovství Evropy volejbalu mužů – Ostrava a 1x dopisnice k 75. Výročí založení FIP – Karlovy Vary; 2002 - 3 poštovní známky v rámci oslav Jízdy králů ve Vlčnově; 2003 – 3 x známka; 2004 – 3 x známka a 1x dopisnice; 2005 – 6 poštovních známek a dva aršíky, to se již na těchto akcích projevila aktivita související s Evropskou výstavou BRNO 2005 (nemám k těmto inauguracím žádné podklady, proto jsem se zaměřil na prostý výčet akcí). Naopak rok 2006 poznamenal povýstavní útlum, křtila se jen dopisnice Broučci Jana Karafiáta, opět díky aktivním filatelistům žďárského klubu. Vlastní “rozkvět“ můžeme zaznamenat až v roce 2007, kdy se křtili poštovní známky Asijské umění, 100 let skautingu, Rychlé šípy, Lázně Bohdaneč, aršík Karlův Most, vodárenská věž Plzeňského pivovaru Prazdroj a vánoční známka Jesličky Josefa Lady (velice aktivně se do inaugurací zapojili filatelisté z Jilemnice, ze Semil v čele se Slavomilem Strnadem, vedoucím sekce Umění ČNS). Přesto i v tomto roce eviduji promarněné příležitosti filatelistických klubů a jejich partnerů, kteří se mohli podílet na křtech známek: František Šrámek, ČVUT Praha, lázně Luhačovice, Václav Hollar !!!, nebo dílo J.A.Komenského či 160. výročí narození Emila Holuba, vodárenskou věž v Karviné nebo známky tradiční emise Umění.

Fakt, že ne vždycky musí stát za organizací inaugurace poštovní známky pouze filatelisté, dokázali v loňském roce v Lázních Bohdaneč. Zasloužila se o to šéfka kulturního oddělení lázní, paní Iva Špeldová. Lázeňský pavilon Gočár, který na známce vyšel v emisi Krásy naší vlasti, navrhnul Antonín Odehnal, ryl Václav Fajt. Paní Ivě se podařilo na křest získat oba autory, nemusela přemlouvat ani „kmotru“, herečku Naďu Konvalinkovou, která je „patronkou“ těchto lázní, a která známku také pokřtila sektem, jak je vidět na fotografii. Vpravo vidíte hlavní organizátorku, paní Ivu Špeldovou. S touto inaugurací pomohli filatelisté z Pardubic, kteří pod vedením Ing. Tomáše Sákry, předsedy KF, zajistili výzdobu prostor propagačním filatelistickým exponátem z dílny obou autorů. Studenti Konzervatoře Pardubice se postarali o hudební doprovod, hlavní projev měl ředitel lázní, Ing. Rudolf Bubla. Jak se patří na pořádný křest známky, nechyběli ani obálky s přítiskem a příležitostná poštovní přepážka, kterou zajistila sama vedoucí bohdanečské pošty, paní Uršula Kihnelová. Na dalším snímku jsou zachyceni zleva: Václav Fajt, Naďa Konvalinková a Antonín Odehnal.

Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

Na závěr povedeného odpoledne se konala autogramiáda zúčastněných aktérů. To byla také příležitost nejen pro filatelisty, proto se akce zúčastnil také pan Milan Halousek, šéfredaktor časopisu Kosmos News (také jeho elektronické verze http://kosmos-news.kosmo.cz/index.htm, který se mimo jiné zajímá o autogramy nejen astronautů.

Tuto akci považuji za jednu z příkladných, a proto vyzývám čtenáře: nebojte se a pusťte se do inaugurací známek, jejichž náměty jsou z vašeho okolí! Organizátoři již proběhlých křtů vám zajisté rádi poradí, co a jak zařídit, na koho se obrátit. Vždyť filatelie není jen o zařazování novinek do zásobníků. Současná pravidla FIP nám umožňují vytvářet i soutěžní exponáty „jednorámové“ (kde stačí obsadit pouhých 16 listů) a exponáty „volné třídy“, kde lze použít mimo filatelistických artefaktů také fotografie, výstřižky z tiskovin,... Možností máte nepřeberné množství a takto pojatá aktivní filatelie umožní spojit příjemné s užitečným, neboť v místech konání inaugurací je ve většině případech možné strávit celý den prohlídkou pamětních míst, architektonických památek, kouzelné přírody a lze prožít i řadu gurmánských zážitků. Zpravidla bývá doplněna i autogramiádou, a tak se setkáte na vlastní oči s výtvarníky a dalšími zajímavými lidmi, kteří se inaugurací zúčastňují.

Vcelku zdárně pokračuje i rok letošní. Křtily se poštovní známky Karel Klostermann, Jiří z Poděbrad, Dětem – Čapkovo povídání o pejskovi a kočičce, aršíky Ledeburská zahrada a Ochrana přírody - Třeboňsko. Chystá se letos ještě křest kláštera Emauzy (3. 9.), Spěšná pošta Vídeň – Brno, Umění - Zdeňka Braunerová a Třebechovický betlém. Také se již plánují akce na rok příští, jelikož emisní plán poštovních známek je již znám. Některé z nich za návštěvu rozhodně stát budou. Tak přijeďte!

Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

Některých inaugurací jsem se osobně zúčastnil, proto se na ně podíváme i obrazem. Svůj první křest jsem absolvoval v prosinci 2007 v Hrusicích. Křest vánoční známky s Jesličkami Josefa Lady organizovalo Oblastní muzeum Praha - východ, pod které spadá i Muzeum Josefa Lady. V roce 2007 jsme si připomněli kulaté – 120. výročí narození tohoto světově oblíbeného výtvarníka, ilustrátora mnoha knih, přeložených do řady světových jazyků, proto vyšla vánoční známka právě s jeho Jesličkami. Křest se konal v prostorách muzea za přítomnosti vedoucích pracovníků obou muzeí, vnuka Josefa Lady, zástupců České pošty, SČF a ostatních účastníků. Pan starosta Tesařík byl pro nemoc omluven. Na křest se dostavil i rytec známky, pan Bohumil Šneider, avšak popletl si čas a přijel, až když se přítomní rozešli. Vlastního křtu známky se po úvodních projevech chopili vnuk Josef Lada a Ing. Špaček z GŘ České pošty. Mnichovičtí filatelisté k této příležitosti nechali vytisknout velmi povedený pamětní list, opatřený domicilem poštovny Hrusice. Tento křest byl dobře zajištěn, ale zřejmě nebyl dostatečně propagován. Druhým faktorem slabší účasti mohla být pro řadu zájemců horší dopravní dostupnost Hrusic. Na druhém snímku vidíte pana Řeřábka, předsedu KF sousedních Mnichovic, který zajistil přípravu pamětního listu. Pro zájemce je ještě několik kusů pamětních listů k dispozici u starosty Tesaříka. Na závěr křtu se zúčastnění mohli občerstvit malým pohoštěním, které připravily pracovnice muzea a také si mohli prohlédnout expozice Josefa Lady a Aleny Ladové. Předvánoční čas jsme tak strávili stylově v prostředí, které je známé většině čtenářů z řady pohlednic, reprodukující Ladovy zimní obrázky.

Křtu poštovní známky, vydané k 160. výročí narození Karla Klostermanna, jsem se nezúčastnil, přináším alespoň obrázek pamětního listu, který nechali organizátoři tohoto křtu na památku vytisknout. Zásluhou většího počtu sponzorů (tedy práce organizátorů) byly finanční prostředky i pro zajištění příležitostného razítka.

Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

Letošní druhý v pořadí, se konal křest poštovní známky, vydané k 550. výročí od zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem. Také tohoto křtu jsem se zúčastnil a získal tak zajímavé srovnání. Křest se konal v den vydání příležitostné známky v prostorách síně Jiřího z Poděbrad poděbradského zámku. Čas 17.00 hodin nebyl zvolen příliš šťastně, neboť se místním filatelistům nepodařilo zorganizovat poštovní přepážku, a tak se zúčastnění, kteří chtěli v ten den získat poštovní razítko, museli odebrat na místní poštu vzdálenou od místa konání asi 1km. Navíc pošta zavírala v 18.00 hodin, a tak kdo se na poštu nevydal před zahájením křtu, měl smůlu. Vlastní křest organizovalo město Poděbrady, správa poděbradského zámku a místní KF 01-002. Filatelisté nechali vyrobit pouze dva přítisky na dopisnice (z toho jeden s reklamou sponzora), pamětní list nepřipravili, což je velká škoda vzhledem k události, jakou zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem zajisté byla. Akce byla zajištěna na profesionální úrovni. Profesionální moderátor (na sním-ku vpravo), dobovou hudbou dali Poděbradští trubači křtu tu správnou atmosféru, křtilo se minerální vodou Poděbradka. Účastnilo se ho dle mého odhadu na 200 – 300 lidí. Křest tedy důstojný, i když se mu dalo leccos vytknout. Třeba absence zástupců České pošty, kteří nebyli zřejmě pozváni, ani nikdo z vedení SČF nebyl osloven. S autory známky byla sice účast předběžně domluvena, zapomnělo se je však oslovit před křtem a připomenout jim den D i hodinu H, a tak pan Ondráček čekal na zavolání, pan Kulhánek se zase ocitl na vyšetření v nemocnici. Přesto jsem si z této akce odnesl vzrušující zážitky. Za kmotry této vydařené známky asistovali: Starosta města Ing. Jozef Ďurčanský, Radní pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje paní Jiřina Pospíšilová a zpěvačka Jitka Zelenková, místní rodačka, která známce zazpívala písničku Bez lásky lásky není, neboť i poštovní známka, aby dopadla dobře, musí být tvořena s láskou.

Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

I když se autoři známky křtu nezúčastnili, autogramiáda se nakonec konala. Své podpisy zájemcům poskytla nejen Jitka Zelenková, ale někteří sběratelé si nechali podepsat i ostatní kmotry na příležitostnou dopisnici, kterou připravila Postfila, když pamětní list vydán nebyl.

Velice jsem se těšil na křest poštovní známky Ještěd, avšak k mému velkému překvapení se nenašel nikdo, kdo by se o něj postaral. Je tak tento stav pro mě největším zklamáním letošního roku a považuji ho za největší promarněnou šanci zviditelnit filatelisty z Liberce, i jejich architektonickou chloubu.

Pro další křest poštovní známky jsem se rozhodl osobně. Známka emise Dětem k tomu přímo vybízela. Námět Čapkova Povídání o pejskovi a kočičce se mi líbil už z důvodu vlastní kresby, neboť jsem se zprvu domníval, že seženu vhodné pohlednice pro vytvoření CM. Pohlednice jsem doposud nikde nesehnal, ale myšlenka křtu zvítězila. Za tímto účelem jsem oslovil ředitelku Muzea bratří Čapků a starostku obce Malé Svatoňovice (kde se muzeum nachází) v jedné osobě, Evu Hylmarovou, která se tohoto aktu velice ochotně ujala. Společně s pány Janatou z Trutnova a Koukalem ze Žďáru jsme se pustili do potřebných kroků. Jirka Koukal zajistil výtvarný návrh pamětního listu, Pavel Janata zařídil jeho vytištění. Já zprostředkoval podpisy obou autorů a zakoupil potřebné známky. O poštovní razítko se zasloužil opět kolega Janata společně s paní Pavlou Kalouskovou, která na poště v nedaleké Úpici vede filatelistickou přepážku, a tak má pro filatelisty pochopení. Paní Kalousková (na fotografii dole) se ochotně ujala i razítkování materiálů přímo na křtu, za což jí chci zde poděkovat. I tento křest proběhl v den vydání známky 28.5., zahájení bylo v 15.00 hodin a musím podotknout, že velice úspěšně. Napočítal jsem na 80 hostů.

Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

Paní Hylmarová uvítala hosty, za GŘ České pošty se zúčastnil Ing. Špaček, naše trio reprezentovalo SČF, hojně se akce zúčastnili členové Společnosti Bratří Čapků z regionu. Na pozorovanou přijeli i zástupci Muzea loutkářských kultur z Chrudimy, se kterým jednáme o křtu známky emise Dětem, která vyjde v příštím roce. Vlastního křtu se s paní ředitelkou ujal pan Špaček (na fotografii). Křtili pramenitou vodou z nedaleké studánky poblíž kostela zasvěcenému „Sedmi radostem Panny Marie“. Tato voda má dle pověsti léčebné schopnosti. Křest byl doprovázen vystoupením Dramatického souboru dětí místní ZŠ pod vedením Jiřího Orsáka. Nastudovali pro tento účel Pošťáckou pohádku Karla Čapka o pošťáku Kolbabovi, který doručil psaníčko bez adresy. Na závěr křtu se mohli zúčastnění občerstvit malým pohoštěním, které paní ředitelka pro přítomné připravila. Autogramiáda se tentokrát nekonala, neboť oba autoři poštovní známky byli omluveni. Pan Pošmurný se potýká s vážnou chorobou, která mu neumožňuje tak daleko cestovat, pan Tvrdoň dokončoval rytinu známky pro aršík Třebechovický betlém a i pro něho by cesta do Malých Svatoňovic znamenala celodenní zdržení. Proto byl zajištěný pamětní list s podpisy obou autorů. Za symbolických 40,- Kč (náklady na vyhotovení) je ještě k mání na adrese redakce Zpravodaje.

Krátce po křtu v Malých Svatoňovicích jsem se zúčastnil další významné akce – křtu aršíků Ledeburská zahrada a Ochrana přírody – Třeboňsko. Křest se uskutečnil v pátek 30. května v prostorách pražské Ledeburské zahrady pod Pražským hradem. Organizaci zajišťovali pánové Slavomil Strnad ze sekce Umění ČNS a Karel Macháček ze SSNPC a dále autoři obou aršíků, manželé Knotkovi, pan Adolf Absolon a rytec obou aršíků, pan Martin Srb, který při této příležitosti oslavil svojí 100. rytinu poštovní známky. Počasí nám přálo, bylo krásné slunečné odpoledne a prostory ledeburských teras vyzývaly k prohlídce Prahy. Také toho využila řada návštěvníků, kterým přišlo odhadem na 200.

Zahlédl jsem mezi nimi řadu osobností z filatelistického světa, výtvarníka P. Sivka, bývalého emisaře našich známek R. Fischera, redaktora M-R Z. Fritze, pracovníky PTC a.s. Praha, funkcionáře SČF, filatelisty z celé republiky a řadu dalších hostů. Vlastní zahájení uvedla PhDr. Martina Zelenková, ředitelka PS Holding, s.r.o. – Palácové zahrady pod Pražským hradem. (Na fotografii zleva: Knotek, Absolon, Macháček, Srb, Zelenková, Brendl a Špaček) Po ní si vzali slovo Slavomil Strnad, Karel Macháček, Lumír Brendl i Miroslav Špaček, kteří společně s autory oba aršíky pokřtili tradičním sektem.

Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

Tento křest sice nebyl doprovázen žádným kultur-ním vystoupením, zato poskytl autogramiádu všech zúčastněných výtvarníků, čehož přítomní návštěvníci náležitě využili. Kdo chtěl, mohl se pokochat nádherným výhledem z teras, které vedou až k zámeckým schodům před nádvoří Pražského hradu. Rytec Martin Srb podepisoval i pamětní list, vydaný k jeho jubileu (viz str. 57 Zpravodaje) a poskytoval otisk kašetu. Na poště Praha 012 hrad byly toto odpoledne k dispozici otisky strojových razítek, vyhotovených za tímto účelem. Sedmnáctá hodina byla přelomovou pro výměnu razítek ve strojku, a tak zájemci o oba otisky museli na poštu zajít dvakrát. Organizátoři dále pro zájemce zajistili prodej grafických listů, dopisnic s přítisky k oběma křtům, k dispozici byly i pohlednice Ledeburské zahrady, takže příležitost dostali i tvůrci CM (zájemci o vlastní pohlednice (ne CM) se mi mohou ozvat).

Zpravodaj 2/2008: Inaugurace poštovních známek aneb promarněné příležitosti

Na závěr tohoto pojednání mám pro VÁS - čtenáře - jednu výzvu: Nebojte se organizace inaugurací poštovních známek. Zážitky z nich stojí za to, a filatelie se pro vás stane více akční. A o tom to snad je! Nebo ne? Nashledanou 3. září v 15.00 hodin v klášteře Emauzy na inauguraci této poštovní známky.

Autor: Josef Fronc | 16. 8. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223