Zpravodaj 2/2007: 38. setkání ArGe Tschechoslowakei

ArGe je naše bratrská organizace v Německu sdružující sběratele českých a československých známek. Každoročně její členové pořádají svá setkání. V roce 2007 se konalo od 17. do 20.května v Geře. Kromě probírání různých filatelistických okruhů tato společnost organizuje i různé výlety, což je velice atraktivní a umožňuje to účast na těchto setkáních i s rodinnými příslušníky.

V sobotu 19.5. bylo zahájeno setkání členem městské rady, panem Müllerem a předsedou ArGe panem Liebermannem. Dopoledne v hotelu Am Galgenberg se konala výměnná schůzka. ArGe nabídla zdarma své přebytky, různé katalogy a filatelistické publikace. Většina jich byla v češtině. Byla to skvělá příležitost pro doplnění filatelistické knihovny. Vždy se zde dají sehnat velmi kvalitní celistvosti, zasílané od nás do zahraničí. Škoda, že naši zástupci z ČR nepřivezou více materiálu, neboť je zde o něj opravdový zájem. Roste poptávka po známkách, sešitcích, zkusmých tiscích, pamětních listech, celistvostech a dalším filatelistickém materiálu ČR. Odpoledne byla zorganizována tradiční aukce nejrůznějších položek, kterou bravurně zvládal Gerhard Hanacek. U nás aukce zajišťuje tým lidí, který má rozděleny různé činnosti. Hanacek má sice aukci v menším rozsahu (266 položek), ale vše zvládá zcela sám. V aukci se také objevují filatelistické položky z našeho území.

Druhý den se konala schůze ArGe, které se z naší Společnosti zúčastnili pánové Aksamit a Sedlák. Mezi nejdůležitější body patřila volba předsedy ArGe. Pro další období předsedou zůstává pracovitý Hartmut Liebermann.
Zpravodaj 2/2007: 38. setkání ArGe Tschechoslowakei
Na fotografii ze setkání členů ArGe vidíme (zleva) M. Langhammera a P. Aksamita.

Členové se dozvěděli také informace o výstavě v Holandsku, která se koná v říjnu 2007, kde bude hojná účast filatelistů také z Anglie a SRN. Členové ArGe měli již konkrétní dotazy, týkající se výstavy PRAGA 2008. Společnost ArGe má také zájem o stánek na této výstavě, což bude projednáno s organizačním výborem výstavy. Také se projednávaly další směry činnosti a místa příštích setkání. V roce 2008 bude setkání v oblasti Bamberku a v roce 2009 je navrženo setkání v České republice. Volba padla na Kladno, které může poskytnout požadované zázemí.

Pánové Aksamit a Sedlák pozdravili členy jménem naší Společnosti a potvrdili stálý zájem o další spolupráci. Setkání ArGe mají velkou tradici, jsou dobře organizována, je zde možné sehnat a nabídnout zajímavý filatelistický materiál. Škoda, že přes výhodnou polohu setkání u našich hranic, nepřijelo více našich sběratelů. Předpokládám, že se tato situace v příštích letech zlepší.

Autor: Jiří Sedlák | 18. 4. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223