Zpravodaj 2/2006: Perforace některých známkových sešitků České republiky

Seriál článku Rudolfa Oppolzer o perforaci známek ČR přináší další ovoce. Je vidět, že někteří specializovaní sběratelé porovnávají výsledky bádání se svým materiálem a mohou tak původní stať doplnit o zajímavé informace. Jedním z badatelů je také náš již pravidelný dopisovatel, pan Zahradníček. Svoje zkušenosti popisuje v zaslaných ukázkách. Musím na tomto místě sdělit, že první ukázka je aktuální, jedná se o perforaci řady „S“ a mám-li učinit závěr, bude vhodné doplnit do tabulky zveřejněné ve Zpravodaji 4/05 u známek Pofis 189 Dětem – čerti, druhý perforátor, a to „vodník“.

U tohoto známkového sešitku jsou doloženy dva perforační rámce. Varianta 1 má v pravé perforaci na ZP 3 vychýlený 2. PO shora. Varianta 2 má tuto perforaci víceméně pravidelnou.

Zpravodaj 2/2006: Perforace některých známkových sešitků České republiky

Druhá ukázka je ze ZST 281, tedy perforátoru řady „M“, o kterých publikujeme právě dnes. V tomto případě si počkáme také na zjištění pana Oppolzera. Již z tohoto výsledku bádání pana Zahradníčka je však patrné, že i pro perforaci těchto známek byly použity dva blokové perforátory řady M. Již z přiloženého obrázku je zřetelné použití perforátorů s různým průměrem PO.

281 ZST Tradice české známkové tvorby. Dají se najít malé odchylky v umístění PO, které svědčí o pravděpodobném použití dvou perforačních rámců. Je to patrné na ZP 1 u 8. PO vlevo shora a na ZP 6 u 13. a 14. PO vpravo shora.

Zpravodaj 2/2006: Perforace některých známkových sešitků České republiky

Já děkuji panu Zahradníčkovi za zaslaný příspěvek a vyzývám ostatní sběratele, aby studovali materiál, který mají doma a porovnávali s tabulkami zveřejněnými ve Zpravodajích. Doložená zjištění budeme do tabulek doplňovat, abychom měli co nejdříve zkompletované podklady pro monografii známek ČR. Již 13 let existují známky České republiky a je tedy dostatečný počet emisí pro první díl této monografie. Není třeba čekat dalších 10 let, než publikaci tohoto charakteru vydat.

Josef Fronc a Jiří Zahradníček

Autor: Josef Fronc | 21. 4. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223