Zpravodaj 1/2007: Nová Filatelistická příručka

V těchto dnech vyšla ve dvou částech Filatelistická příručka č.79/díl I., nazvaná Monografie dopisnic 1945. Část A se zabývá obnovením poštovního provozu v roce 1945 a část B dopisnicí Lipová ratolest CDV 76. Autorem obou částí je známý specialista Vladimír Soukup, tajemník Společnosti sběratelů celin.

Část A (150 stran) zpracovává období po osvobození republiky v roce 1945, jak se promítalo do poštovního provozu na území bývalého Protektorátu Čechy a Morava, i na území osvobozeného pohraničí, tzv. bývalých Sudet. Jde zejména o používání celin jejichž platnost byla po osvobození ukončena, poštovní provizoria, zejména výplatné v hotovosti a detailně je zpracována tzv. Slavkovská dopisnice. Tato část obsahuje také přehled dat osvobození měst a obcí. Téměř polovina této části A obsahuje tabulky poštovních sazeb, vč. srovnání protektorátních a poválečných poplatků, výpisy nebo celé díly z poštovních věstníků a mnoho dalších informací, které se týkají přechodového období až po sjednocení poštovního provozu se Slovenskem. Tyto informace se netýkají jen listovních zásilek, ale i balíkových, peněžních ap. Zejména tato část může být vítanou nejen pro celináře, ale i ostatní sběratele.

Část B (110 stran) je zaměřena na dopisnici Lipová ratolest CDV 76 v plném rozsahu specializace. Tím je vydání a výroba, poštovní používání s rozlišením druhů zásilek, změny tarifů a hlavním obsahem této části je rozlišení dopisnice podle tiskových polí, zpracované jak popisně tak i obrazově. Tato část bude vítanou pro sběratele specialisty, neboť dopisnice je stále cenově přístupná a s dostatečným výskytem.

Zpravodaj 1/2007: Nová Filatelistická příručka

Obě části byly zpracovány s mimořádným úsilím a v tak širokém záběru, který zvolené téma poskytlo. O důslednosti, s jakou autor V.Soukup k této práci přistoupil, svědčí také obsáhlý seznam literatury, který prostudoval a použil. Pokud se týká Filatelistické příručky č.79, lze ji zájemcům doporučit, neboť každý sběratel by z ní mohl nějaké informace načerpat. Je pouze velká škoda, i když nemá na obsahovou stránku vliv, že při přepisu do tiskové formy došlo k narušení plynulosti navazujícího textu či reprodukcí a několik málo stránek má zbytečné „odskoky“. Věříme, že další publikace, které autor připravuje, tedy dopisnice košického a bratislavského vydání, budou již bezvadné.

Příručku vydala Společnost pro teritoriální filatelii SČF v nákladu 100ks. Cena obou částí je 180Kč a zájemci si ji mohou objednat.

Autor: Redakce SSČSZ | 21. 3. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223