Známky Vánočního ostrova - Christmas Island

Když si dáme na www.mapy.cz vyhledat Christmas Island, o vánočních známkách jsme nedávno psali, nabídne se nám hned několik lokalit:

• Christmas Island – teritorium Vánoční ostrov, Austrálie
• Kirimati – Kiribati (o kterém psal na našem webu pan Viktor Braun dne 27.4.2018)
• Christmas Island – provincie Ontario, Kanada
• Christmas Island – stát Florida, USA

Ostrov, o kterém píši je teritoriem Austrálie. Byl anektován v roce 1888 Spojeným královstvím. Poštovní agentura byla zřízena v roce 1901 a spravována tzv. Oblastním úředníkem (district officer) – představitelem korunní kolonie Straits Settlement (Průlivové osady – skupina britských kolonií v strategicky důležité Malacké úžině). Poštovní přeprava byla zajišťována mezi ostrovem a přístavem Singapůr, odtud dále do světa, zejména do Spojeného království. Používány byly poštovní známky kolonie „STRAITS SETTLEMENT“- (OBR.1) Tak to fungovalo až do 31. března 1942, kdy byl ostrov okupován Japonskem. Po osvobození ostrova britskou armádou byly používány malajské poštovní známky s přetiskem BMA MALAYA (British Military Administration Malaya) – OBR.2. Civilní poštovní agentura byla obnovena v roce 1946, a to pod správou Singapůru. Na Vánočním ostrově se proto od roku 1948 používaly singapůrské známky. Od roku 1958 je ostrov již spravován Austrálií, přičemž dochází k upřesnění názvu ostrova na poštovních známkách: "CHRISTMAS ISLAND / INDIAN OCEAN / AUST".

Známky Vánočního ostrova - Christmas Island
Obr. 1

Známky Vánočního ostrova - Christmas Island
Obr. 2

Prvními samostatnými známkami jsou australské známky s přetiskem “CHRISTMAS ISLAND“ - vydané15.října 1958 (OBR.3). Do roku 1993 se na známkách ostrova nachází text: "CHRISTMAS ISLAND / INDIAN OCEAN" a pak, až dodnes "CHRISTMAS ISLAND / AUSTRALIA". Přikládám obrázek první serie s tímto novým názvem (OBR.4). Austrálie limituje počet známkových emisí na tři za kalendářní rok.

Známky Vánočního ostrova - Christmas Island
Obr. 3

Známky Vánočního ostrova - Christmas Island
Obr. 4

Použité informace:
https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamps_and_postal
_history_of_Christmas_Island

Autor: Jaroslav Tomandl | 12. 12. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223