Známková země Heligoland

Helgoland (anglicky Heligoland), je neveliký, ale strategicky významný německý ostrov v Severním moři, o rozloze pouhých 1,7 km2, vzdálený 70 km od německého pobřeží. V 18. století patřil Dánsku, od roku 1807 pak Velké Británii. Ta jej tzv. Helgolandsko-Zanzibarskou smlouvou postoupila v roce 1890 Německu.

Ostrov má zajímavou poštovní historii. Jak uvádí známkové katalogy, do 16. dubna 1867 byly používány na Helgolandu poštovní známky Hamburku. Svobodné hansovní město Hamburk obstarávalo poštovní službu na Helgolandu od roku 1796 až do 1. června 1866. Hamburské poštovní známky se však používaly až do vydání prvních známek Helgolandu v roce 1867 (obr.1). Všechny známky Helgolandu byly tištěny v Císařské tiskárně v Berlíně. V katalogu Stanley Gibbons mají známky Heligolandu celkem 33 katalogových čísel.

Známková země Heligoland
Obr. 1

Poté, co byl ostrov, na základě výše uvedené smlouvy, předán v roce 1890 Německu, vstoupily v platnost německé známky a historie jedné známkové země se tak uzavřela. Německá známka z roku 1940 připomíná 50. výročí připojení Helgolandu k Německu (obr.2). Známka z roku 1952 (obr.3) pak připomíná návrat ostrova k civilnímu životu (od konce 2. světové války až do roku 1952 sloužil ostrov vojenským účelům Spojenců).

Známková země Heligoland
Obr. 2

Známková země Heligoland
Obr. 3

Již od 19. století je ostrov oblíbeným výletním cílem (obr.4). Za zmínku stojí pobyt básníka Heinricha Heineho v létech 1829-1830, nebo v roce 1925 pobyt nositele Nobelovy ceny za fyziku profesora Wernera Heisenberga, kde vznikly základy jeho teorie kvantové mechaniky. Nobelova cena mu byla udělena v roce 1932. (obr.5)

Známková země Heligoland
Obr. 4

Známková země Heligoland
Obr. 5


Autor: Jaroslav Tomandl | 13. 2. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223