Zaujímavé dokumenty poštovej prevádzky

Zberateľov - filatelistov nepochybne najviac zaujímajú poštové známky. A z poštových celistvostí samozrejme tie, ktoré majú vylepené poštové známky. O ich hodnote rozhoduje viac faktorov: v prvom rade hodnota poštovej známky, kvalita poštovej pečiatky, spôsob poštového použitia zásielky, jej celkový stav a pod. Vo svojej „škatuli všeličoho“ mám zopár listov, ktoré ani zďaleka nedosahujú kvalitu zásielok, ktoré ako ilustráciu svojich príspevkov používa na stránkach Infofily napr. priateľ J. Tomandl. Vek jeho celistvostí, celín, stav materiálu, čitateľnosť adries rozprávajú aj po rokoch svoj príbeh, čo možno iba závidieť. Možno, že prikladaná ilustrácia tohto príspevku u niektorých čitateľov Infofily vzbudí úsmev alebo povrchný úsudok, že to nepatrí do filatelie, ale všetky predkladané ukážky spĺňajú definíciu poštovej celistvosti, že je na nich dokumentovaný poštový úkon, že „prešli“ poštou, teda patria do zbierky, aj keď o  ich hodnote možno polemizovať. A okrem toho sú v niektorých prípadoch aj určitým dokumentom svojej doby.

Prvým príkladom je obálka bez známky aj poštovej pečiatky s dvojnásobným záznamom kódu PSČ triediacej linky NEC. Odosielateľ zabudol napísať meno a adresu príjemcu, nezabudol však na PSČ, a tak obálka prešla triediacou linkou, dokonca 2x.

Pod ňou je obálka listu, ktorú písal vojak základnej vojenskej služby, ktorému však nik nevysvetlil, že známka patrí na každý takýto list! Medzi vojakmi asi panoval názor, že ich „žold“ vtedy cca 75Kčs nepostačuje na takú maličkosť ako je známka za jednu korunu a že stačí na mieste pre známku vyšrafovať veľké písmeno T a upozorniť, že to píše „vojak vojakovi“ a vec je vybavená. Nebola, lebo zásielku s doplatným 2.- adresát neprijal, a tak išla na poštovú ohlasovňu a úložňu a obálka bola potom určená do koša.

Naproti tomu je pod ňou oficiálna pohľadnica zahraničnej vojenskej pošty, keďže z pečiatky je zrejmé, že odosielateľ „slúžil“ na leteckej vojenskej základni a v mieste známky uviedol skratku F.M. ( français militaire?).
Druhý stĺpec má 3 ukážky. Prvou je zaujímavý „darček“ čitateľom jedného slovenského časopisu , ktorý vo vianočnom čísle bol priložený v podobe pohľadnice označenej ako Vec poštovej služby. Mal  ohraničenú platnosť len do konca roku 2015. Neviem, koľko filatelistov využilo tento dar pošty, v každom prípade získali pred Vianocami zaujímavý poštový dokument.

Posledné ukážky sú tiež pozoruhodné. Prvá obálka malého formátu má namiesto poštovej známky členskú známku Slovenského zväzu červeného kríža, čím asi dieťa, čo usudzujem podľa písma, chcelo ušetriť poštovné, ale pritom zabudlo vložiť do obálky správu. Svedčí o tom rukopisná poznámka poštového zamestnanca s podpisom. (Okrem toho, takéto maloformátové obálky boli podľa poštového poriadku vyraďované z poštovej prepravy.) Posledná je ukážka obálky s 2 ks vylepenými známkami „Detskej pošty,“ ktoré bývali  zaradené v sete detskej hračky, určenej deťom ako hranie sa na poštárov. Aj v tomto prípade je pripojená rukopisná poznámka „nepřípustné“. (Takéto hranie sa detí na poštárov aj so „známkami“ pre deti by sme dnes v čase diskusií o význame a klesajúcej potrebe známok v súčasnosti len privítali.)

Druhá trojica obrázkov je svojím spôsobom nie celkom všedná a tiež zaujímavá. Prvá obálka je asi žart odosielateľa, ktorý ju vhodil do poštovej schránky bez známky, bez adresy príjemcu aj odosielateľa. Cez koľko rúk poštových zamestnancov prešla táto prázdna obálka s dennou pečiatkou pošty a doplňujúcou pečiatkou zásilka z poštovní schránky, aby nakoniec prišla ako zaujímavosť do rúk filatelistu? Ďalším dokumentom je doporučený list odosielateľom využívajúcim elektronickú poštu s vytlačenou nálepkou.

Pod ňou je nálepka z balíčka slepeckej pošty, akú využívala trnavská Knižnica J. Fándlyho na zasielanie zvukových nahrávok kníh nevidomým čitateľom, či vlastne poslucháčom. (V súčasnosti je táto služba oddelenia literatúry pre nevidomých už zrušená a knihy sa požičiavajú, resp. odovzdávajú len pri osobnom styku). Zásielka - adresný štítok nemá známku, jej dennú pečiatku pošty Vyškov 1 nahrádza cenná nálepka Apost, doplnená R nálepkou rovnomennej pošty.


Zaujímavé dokumenty  poštovej prevádzky

Zaujímavé dokumenty  poštovej prevádzky


Autor: Ján Mička | 20. 1. 2017

Komentáře

To je tá pravá filatelia

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223