Z činnosti VV SČF

Vážení přátelé,

poprvé dostáváte do rukou Informace SČF s barevnou obálkou, poprvé jsou kompletně zveřejněny na webových stránkách: http://www.japhila.cz/scf/

Dlouholetý filatelista a zkušený publicista, Ing. Břetislav Janík, nabídl předsednictvu SČF tuto spolupráci – a my věříme, že se tímto zlepší komunikace mezi kluby, odbornými společnostmi i neorganizovanými filatelisty. Můžeme i lépe propagovat činnost filatelistických klubů i sekretariátu SČF.

V tomto čísle píšeme o pěkné akci KF 06-09 ve Velkém Meziříčí a výroční schůzi v KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně.

Vážení přátelé, blíží se dvě velké akce, a to Národní výstava ve Žďáru nad Sázavou (od 21. 5. do 23. 5. 2004) a Mladá Příbram (od 24. 6. do 27. 6. 2004). Věřím, že tyto výstavy navštívíte a podpoříte tím jejich organizátory.

Posláním SČF však není jen organizování soutěžních a propagačních výstav. Zásluhou předsedy Ing. Lumíra Brendla a dalších aktivních členů předsednictva SČF, zejména Ing. Víta Vaníčka, MUDr. Bedřicha Helma, Dr. Zdeňka Töpfera, CSc., Mgr. Miroslava Langhammera, MVDr. Václava Svobody, Ing. Jaroslava Petráska a dalších, má SČF velice významnou pozici ve F.I.P. a F.E.P.A. Na tomto úspěchu se podílejí i organizátoři Mezinárodní výstavy BRNO 2000, Euregia Egrensis v Karlových Varech, Ostropa Jihlava, i protagonisté družebních aktivit Dr. Karel Špaček, František Lněnička, Karel Pech, Stanislav Sýkora i KF 06-22 Alfonse Muchy, který organizuje společné akce s rakouským klubem v St. Pöltenu. Znovu připomínám, že si náklady na zahraniční cesty hradí všichni jmenovaní z vlastních prostředků a tím vlastně sponzorují SČF.

O to více nás mrzí, když utrpěla pověst SČF prodejem padělaných známek a celistvostí na zahraniční aukci firmy Feldmann. Proto byla předsednictvem SČF jmenována mimořádná komise k vyšetření všech těchto případů.

Již na začátku prosince loňského roku – na základě zprávy mimořádné komise předsednictva SČF – přijal výkonný výbor SČF následující opatření:

- Usnesením č. 1/17c uložil místopředsedovi SČF pro vnitrosvazové záležitosti Ing. Josefu Běloubkovi formulovat pro časopis Filatelie prohlášení, že na základě zjištěných skutečností pozastavuje Ludvíku Pytlíčkovi jeho zahraniční aktivity prováděné jménem SČF.

- Usnesením č. 1/17d uložil předsedovi komise expertů Ing. Pavlu Pittermannovi zahájit neprodleně šetření ve věci prodeje padělaných známek a celistvostí v podzimní aukci firmy Feldmann.

Protože v průběhu měsíce prosince 2003 dostali členové výkonného výboru další konkrétní fakta k tomuto případu, zveřejnili ve Filatelii i na internetových stránkách prohlášení, které opět cituji:

Výkonný výbor SČF posoudil a zvážil:

1. Soubornou zprávu mimořádné komise předsednictva SČF k případu padělaných dopisů (viz článek J. Stupky v časopisu Filatelie).

2. První případ zveřejnění výskytu značek svazových znalců na padělaných celistvostech popsaný v časopisu Filatelie č. 9/1997, se stanoviskem SČF ke znalecké problematice a se sdělením komise expertů SČF ve Filatelii č. 12/1997, str. 26.

3. Další uveřejněné případy popsané Jiřím Stupkou v časopisu Filatelie č. 4/2002 a č. 4/2003.

4. Obsáhlé články JUDr. Ing. Beneše Františka, CSc. s kritickým přístupem ke svazovým znalcům ve Filatelii č. 11/2003 a č. 12/2003 včetně ohlasů v Listárně Filatelie, zejména kritický pohled čtenáře J. Dvořáka na nesprávný postup Ing. Pavla Pittermanna, který své chybné atesty č. 62 – 64 z roku 1997 uznal, ale veřejnost před nimi nevaroval.

Ze všech dostupných textů a předložených závěrů a důkazů nevyplývá, že by na celistvostech otištěné znalecké značky nebo atesty zhotovené Ing. Janem Karáskem a Ing. Pavlem Pittermannem byly padělané, nebo že by celistvosti nebyly přímo označeny uvedenými svazovými znalci jako autentické.

V návaznosti na povinnost ochraňovat sběratele před padělateli poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu a spolupracovat s příslušnými orgány při odhalování padělatelů (viz § 5 Stanov SČF) – a s ohledem na vážnost situace, rozhodl výkonný výbor SČF dočasně pozastavit činnost komise expertů SČF jako poradního orgánu předsedy SČF, a to s okamžitou platností.

V souvislosti s pozastavením činnosti komise expertů SČF rozhodl VV SČF pozastavit dočasně i výkon funkce jejího předsedy Ing. Pavla Pittermanna, a to rovněž s okamžitou platností.

VV SČF rovněž rozhodl dočasně pozastavit činnost Zkušebny SČF a neobnovit mandátní smlouvu s jejím ředitelem Ing. Pavlem Pittermannem.

Po dobu dočasného pozastavení činnosti Komise expertů SČF a Zkušebny SČF bude služby v této oblasti organizačně zabezpečovat tajemník SČF. Znalci mohou vykonávat případnou znaleckou činnost v rozsahu stanoveném jejich jmenovacím dekretem a na vlastní odpovědnost.

Současně jsme obdrželi od Ing. Pavla Pittermanna dopis se žádostí, aby byl jeho text rovněž zveřejněn.

Autor: SČF | 14. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223