Výstava známek v Trnavě – Tirnavia 2008

Ve dnech 23.- 26.10.2008 proběhla v Trnavě Regionální výstava poštovních známek s mezinárodní účastí. Současně s touto výstavou proběhla i Premiéra, která je pro prvovystavovatele základním stupněm kvalifikace pro další soutěže.

Výstava byla instalována ve velmi pěkných prostorách Západoslovenského muzea v Trnavě.
Výstava známek v Trnavě – Tirnavia 2008
Západoslovenské muzeum v Trnavě

Slavnostní zahájení výstavy (vernisáž) bylo ve čtvrtek 23.10.2008 za přítomností vystavovatelů, pořadatelů a hostů. Z pořadatelů vyjmenuji alespoň předsedu výstavy pana Ing. Jána Grófa, tajemníka Mgr. Jána Mičku a předsedu revizní komise pana Judr. Alexandera Kuchtu, z hostů potom předsedu ZSF ( Svaz slovenských filatelistů) pana Miroslava Ňaršíka, ředitelku muzea Dr. Čambálovou, za Ministerstvo MDPT paní Zlaticu Magalovou a Slovenskou poštu zastupoval vedoucí odboru POFIS Mgr. Martin Vančo. Přítomna byla i slovenská televize a redaktoři z novin.

Zahajovací řeč měla ředitelka muzea Dr. Čambálová a úvodní slovo Mgr. Ján Mička. Po tomto slavnostním zahájení následovalo přestřižení pásky panem Miroslavem Ňaršíkem a Mgr. Martinem Vančem a výstava mohla začít.

Budu se snažit popsat ji z mého pohledu, tedy vystavovatele i diváka současně.

Pokud jsem správně počítal, bylo instalováno v obou kategoriích celkem 53 exponátů na 212 výstavních plochách po 16 listech A4, tedy 3.392 listů celkem.

Soutěžilo se v následujících třídách: TR – Tradiční filatelie, TH – Tématická filatelie, PH – Poštovní historie, MX – Maximafilatelie, YU – Mládež do 15 let, mládež B 16-18 let, C 19 – 21 let, LIT – Literatura, OF – jednorámové exponáty, OC – Otevřená třída.

Exponáty byly umístěny ve druhém patře muzea, v hlavním sále a chodbách na sebe navazujících. Myslím, že opravdu bylo na co koukat , dokládal to ostatně zájem návštěvníků i medií.

Výstava známek v Trnavě – Tirnavia 2008
Slavnostní zahájení výstavy

Tajemník výstavy pan Mička byl v jednom kole, zodpovídal celou řadu dotazů novinářům, nebo poskytoval rozhovor slovenské televizi. Ze svého pohledu vystavovatele jsem byl příjemně překvapen zájmem o můj exponát Afghánistán 1971-1900, který zřejmě působil trochu exoticky. Snad proto jsem byl slovenskou televizí požádán o rozhovor.

Výstava známek v Trnavě – Tirnavia 2008
Mgr. Ján Mička s redaktorem panem Gabrielem Kopunkem

Výstava pro veřejnost pokračovala v pátek 24.10 a v sobotu 25.10.2008. Údaje o návštěvnosti nemám, v den zahájení bylo přítomných přibližně 100 návštěvníků a hostů.

Celkově se návštěvnost za všechny dny pohybovala ve stovkách zájemců o tuto krásnou zálibu, což dosvědčuje i návštěvní kniha výstavy.

Výstava známek v Trnavě – Tirnavia 2008
Pohled do sálu výstavy

V neděli 26.10.2008 bylo Palmáre, tedy slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

V rámci regionální výstavy byly tyto výsledky:
Absolutního vítězství a zisku jediné udělené zlaté medaile dosáhl pan Július Píša z Piešťan za svůj vynikající exponát „50 rokov československých pefinov 1898-1948“. Za tento exponát získal 87 bodů.

Se ziskem 84 bodů a velké pozlacené medaile následovali Ivo Beroun z Brna – „Československo 1945-1950“ a Jaromír Petřík za „Afghánistán 1871-1900“. Všichni tito tři filatelisté soutěžili ve Třídě tradiční filatelie, dá se tedy říci, že tato třída byla nejkvalitněji obsazena.

Další velkou pozlacenou medaili s 83 body získal Gabriel Kosztolányi z Levice za exponát „Pošty Galanta a okolie, súčasť stredoeurópskeho regiónu“. Tento exponát byl vystavený ve třídě Poštovní historie a určitě byl přitažlivý velkým množstvím předznámkových dopisů.

Velkou pozlacenou medaili ještě získal s 82 body Ivan Lužák z Bratislavy za exponát „Cesty nahor“ v tématické třídě. Velké pozlacené medaile byly uděleny celkem 4.

Následovaly pozlacené medaile a získali je tito soutěžící:
Otto Gáťa z Žiliny ve třídě literatury – 78 bodů
Ivan Trančík z Bratislavy ve třídě tématické filatelie – 78 bodů
Alexander Umínský z Piešťan – tématická filatelie – 77 bodů
Ján Maniaček st. z Nitry – tématická filatelie – 76 bodů
Vladimír Mrva z Galanty – poštovní historie – 76 bodů
Stanislav Horák ze Znojma - ČR – mládež C 19-21 roků – 76 bodů
Otto Gáťa z Žiliny – třída literatury – 76 bodů
Július Píša z Piešťan – Slovenské perfiny - 1 rámové exponáty – 76 bodů
Július Píša z Piešťan – Dvojitá ochrana – 1 rámové exponáty – 76 bodů
Miroslav Baluška z Trnavy – tématická filatelie – 75 bodů
Pozlacenou medaili získalo celkem 10 exponátů.
Velkou stříbrnou medaili získali celkem 3 vystavovatelé:
Táňa Rapčanová z Žiliny – tématická filatelie – 74 bodů
Ján Regula ze Znojma – mládež C 19-21 roků – 73 bodů
Jozef Vangel z Žiliny – poštovní historie – 72 bodů
Stříbrnou medaili získalo celkem 13 exponátů, vystavovatele vyjmenuji bez rozdílu kategorií a počtu bodů:
Ondrej Sulo ml. Z Melčic, Ladislav Fekete z Galanty, Július Molnár z Trnavy, Andrea Bečárová z Melčic, Martin Špendla z Nitry, Martin Procházka z Levice, Michal Januščák z Trnavy, Marek Hudec z Melčice, Ján Denk z Popradu, Ivan Tangl z Nového Sadu – Srbsko, Djordje Jovičič z Nového Sadu – Srbsko a Katarína Vydrová z Nitry.

Postříbřenou medaili obdrželo 11 exponátů a jsou to tito vystavovatelé:
Stanislav Novosad z Šoporně, Július Molnár z Trnavy, Miroslav Jurčo z Melčic, Andrej Lovász z Nitry, KF 53-38 z Bytči, Jozef Kútny z Močenoku, Ondrej Sulo st. z Melčic, Mária Barusová z Nitry, Vladimír Mrva z Galanty a Husein Camdžič – Sremska Kamenica – Srbsko.
Bronzové medaile byly uděleny 2 a získali ji Ján Mička z Trnavy a Milan Šajgalík z Nitry.
Co se týká výstavy Premiéra, nejlépe dopadl Peter Juhás z Kostolné-Záriečie – velká stříbrná medaile za 67 bodů, dále Evžen Dofek z Trenčína – také velká stříbrná medaile – 65 bodů. Ives Horváthová z Levice, která soutěžila v Otevřené třídě, získala 73 bodů a stříbrnou medaili. Stříbrnou medaili ještě získali Filip Mestek z Levice a Vladimír Mrva z Levice. Tolik k výsledkům soutěže.

Co říci závěrem? Soutěž pokládám za velmi vydařenou, výstava byla v krásných prostorách Západoslovenského muzea, dokonale klapala organizace, za což patří dík organizačnímu výboru v Trnavě, za prohlídku určitě stojí i historické město Trnava A tak se jen můžeme těšit na další filatelistickou výstavu.

Autor: Jaromír Petřík | 27. 10. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223