Výstava mladých filatelistů Mladá Boleslav 2007

Mladoboleslavský klub filatelistů KF 01–1 pořádá z pověření SČF výstavu „Mladá Boleslav 2007“. Navazuje tak na předchozí výstavu mladých filatelistů, kterou zabezpečoval v r. 1986. Výstava mladých filatelistů uspořádaná po více než 20-ti letech dává příležitost i sběratelům dalších oborů (filokartie, filumenie, historické dokumenty a mapy). Výstava bude v doprovodné části doplněna exponáty mladoboleslavského muzea zaměřenými na region Mladoboleslavska a Českého ráje. Cílem výstavy je kromě propagace filatelie a představení práce mladých filatelistů i uvedení jiných oborů s historickými vazbami k současnosti a nabídka mládeži k využití volného času v některém sběratelském oboru. Dalším cílem je zvýšit zájem a přispět k rozvoji turistického ruchu a prezentace vývoje Mladé Boleslavi a firmy Škoda Auto a.s. ve vzájemné souvislosti s rozvojem automobilového průmyslu, jehož zakladatelem byla firma Laurin & Klement.

Výstava bude uspořádána jako soutěžní národní, regionální i premiérová výstava exponátů mladých filatelistů. Podmínky pro účast na výstavě jsou dány Výstavním řádem SČF a Výstavními propozicemi výstavy „Mladá Boleslav 2007“. K účasti na výstavě budou pozváni také mladí filatelisté z družebních měst Mladé Boleslavi. Současně s filatelistickou výstavou proběhnou nesoutěžní výstavy v dalších sběratelských oborech jako filokartie a filumenie. Součástí výstavy bude i archeologická expozice ze sbírek muzea v Mladé Boleslavi.

V době konání výstavy se v Mladé Boleslavi uskuteční také finále Filatelistické olympiády, která má v tomto školním roce téma „Člověk a automobil“. Pro děti i jejich rodiče a vedoucí KMF budou v průběhu výstavy připraveny další akce jako např. návštěva Muzea Škoda Auto, setkání sběratelů a burza, mladoboleslavský jarmark atd.

Výstava se uskuteční ve dnech 21.6. – 26.6.2007. Přihlášku na výstavu je možné získat na adrese organizačního výboru, prostřednictvím komise mládeže SČF nebo na Internetu na adrese www.mbfilatelie.cz. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku je nutné zaslat do 15. března 2007 na adresu organizačního výboru:

Výstava mladých filatelistů „Mladá Boleslav 2007“
organizační výbor
P. O. BOX 105
Pošta Komenského nám. 95
293 01 Mladá Boleslav

K výstavě bude připraveno příležitostné razítko a budou vydány dvě dopisnice s přítiskem.

Záštitu nad výstavou převzali
hejtman Středočeského kraje Ing. Petr.Bendl
primátor města Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati
personální ředitel firmy Škoda Auto a.s. Ing. Martin Jahn
ředitel Muzea Mladoboleslavska PhDr. Luděk Beneš.

Organizační výbor výstavy
Předseda: Ing. Milan Mazanec
Tajemník a hospodář: Petra Janatová
Ved. technického a propag. odboru: Ing. Petr Vejražka
Ved. výstavního a filatelist. odboru: Jiří Buben
člen výboru: Zdeněk Stanislav
člen výboru: Miroslav Peterka
člen výboru: RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc.
člen - zást. asociace zdrav. post. dětí: Stanislava Ulmanová

Revize hospodaření, revize účtů
Ing. Vladimír Přikryl, daňový poradce

Gestor výstavy za SČF
RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc., předseda komise mládeže SČF

Čestný výbor výstavy
Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje
MUDr. Raduan Nwelati, primátor Mladé Boleslavi
Ing. Martin Jahn, personální ředitel Škoda Auto a.s.
Ing. Lumír Brendl, předseda SČF
PhDr. Luděk Beneš, ředitel muzea Mladoboleslavska
Ing. Miroslav Špaček, nám. Generálního ředitele České pošty s.p.
Ing. Alena Ryšková, vedoucí POSTFILA OZ DOS České pošty s.p.

Na organizaci a přípravě se kromě klubu filatelistů 01–1 Mladá Boleslav podílí Muzeum Mladoboleslavska a Asociace rodičů zdravotně postižených dětí v ČR v Mladé Boleslavi.

Výstavní Jury
Mgr. Václav Špatný – předseda
RNDr. Zdeněk Okáč – tajemník
Miloslav Kalabza – člen
PaedDr. Josef Šolc – člen
Ing. David Schiller – člen

Výstava mladých filatelistů Mladá Boleslav 2007


Autor: Zdeněk Töpfer | 1. 3. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223