Vydání příležitostné poštovní dopisnice - Václav Brožík

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 23. března 2011 příležitostnou poštovní dopisnici „Václav Brožík“ s natištěnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“  odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 10 Kč.
V letošním roce oslavujeme 160. výročí narození akademického malíře Václava Brožíka. Narodil se 5. března 1851 v Třemošné. Učil se litografem a v porcelánce. Od roku 1868 studoval na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze, Drážďanech a Mnichově. V roce 1879 podnikl studijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré vlámské a holandské malíře. Oženil se s dcerou bohatého pařížského obchodníka s obrazy. Byl povolán jako profesor na pražskou Akademii výtvarných umění a svůj čas po celý život dělil mezi Prahu a Paříž, kde měl rodinu. Byl součástí tzv. „Generace českého Národního divadla“.
Stal se nejznámějším českým malířem v Evropě poslední čtvrtiny 19. století, který jako člen Francouzského institutu vstoupil mezi „čtyřicet nesmrtelných“, což se žádnému jinému českému umělci nikdy nepodařilo. Dosáhl obrovského veřejného úspěchu. Byl ctěn jako největší žijící český malíř.
Na písmenové známce „A“ je v pravé části vyobrazen portrét Václava Brožíka za ním v pozadí malířská paleta se štětci. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2010. Na levé straně od známky je umístěno logo České pošty. V levé části dopisnice je umístěn motiv americké známky podle obrazu Václava Brožíka „Kryštof Kolumbus na dvoře španělském“ (1884) a pod známkou podpis Václava Brožíka.
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je Pavel Sivko. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 23. března 2011 do odvolání.

Vydání příležitostné poštovní dopisnice - Václav Brožík


Autor: Česká pošta | 12. 5. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223