Vydání příležitostné poštovní dopisnice - 50 let OECD

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 23. března 2011 příležitostnou poštovní dopisnici „50 let OECD“ s natištěnou písmenovou známkou „Z“. Písmeno „Z“ odpovídá ceně pro prioritní obyčejné zásilky do 20 g do mimoevropských zemí, které dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění jsou k datu vydání dopisnice v hodnotě 21 Kč.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development) je od roku 1961 nástupnickou organizací OEEC (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci). Ta byla vytvořena v roce 1948 jako první evropská poválečná organizace, aby v Evropě rozvrácené válkou rozdělovala a spravovala peněžní prostředky z Marshallova plánu. Po splnění tohoto úkolu v roce 1960 byla založena OECD se sídlem v Paříži. V současné době OECD sdružuje 34 hospodářsky nejvyspělejších zemí světa – Austrálii, Belgii, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Chile, Irsko, Island, Itálii, Izrael, Japonsko, Kanadu, Korejská republika, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velkou Británii a USA.
ČR se stala členskou zemí OECD v prosinci roku 1995 jako první z transformujících se ekonomik. V loňském roce vstoupily do OECD 4 nové státy – Chile, Estonsko, Izrael a Slovinsko. V současné době má největší šance rozšířit OECD Ruská federace, která je kandidátským státem (o vstup zažádala již v roce 1996) a probíhají s ní přístupová jednání. Délka přístupového procesu k OECD závisí na připravenosti jednotlivých kandidátů. Vstup Ruska do OECD má také úzkou vazbu na vstup Ruska do Světové obchodní organizace (WTO).
S OECD spolupracuje řada dalších států. Prohloubení dosahu a účinnosti standardů OECD má napomoci především projekt tzv. „Posílené spolupráce“, který probíhá od roku 2007 s pěticí „velkých hráčů“ světové ekonomiky – Brazílií, Čínou, Indií, Indonésií a Jižní Afrikou. Spolupráce s těmito ekonomicky silnými státy probíhá na všech úrovních – od účasti jejich nejvyšších představitelů na ministerském zasedání Rady OECD až po zapojení expertů do činnosti pracovních skupin jednotlivých odborných výborů. Těchto 5 států se tak podílí na aktivitách OECD v oblasti hospodářských přehledů, průmyslové politiky, vědeckotechnické politiky, rozvoje lidského kapitálu, zaměstnanosti, sociální koheze, udržitelného rozvoje, zdravotnictví, obchodu, zemědělství, daňových otázek, podnikatelského klimatu, podpory konkurenceschopnosti, řízení atd.
S OECD spolupracují také další státy; 25 států je členem nebo pozorovatelem v odborných komisích OECD, dalších 50 států se podílí na různých aktivitách OECD.
(zdroj: www.mzv.cz)
Na známce je vyobrazena mapa světa a přes ni v elipse uveden text 50 let OECD 1961/2011. V levé části dopisnice jsou symbolické kruhy dvou zemských polokoulí s budovou OECD v Paříži v pozadí a uprostřed jubilejní logo vytvořené k 50 letům OECD. Pod ním je text „50 LET ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ“.
Autorem výtvarného návrhu známky a obrazové části dopisnice je akademický malíř a grafik Jan Ungrád.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 26 Kč a platí od 23. března 2011 do odvolání.

Vydání příležitostné poštovní dopisnice - 50 let OECD


Autor: Česká pošta | 13. 5. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223