Autor - Večeřa

Společnost SČSZ - Zpravodaj | 23. 3. 2004
Zpravodaj 2/2003: Dopis s jednoznámkovou frankaturou 1,50 K Košického vydání

Dne 1. srpna 1945 bylo na Slovensku sníženo poštovné za obyčejný dopis ze 2 K na 1,50 K. Dokumentuje to vyobrazená kopie hezkého dopisu  Starší články

© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223