Autor - Redakce TemaFóra

ČNS SČF - Články | 14. 11. 2005
TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech

Léčivo a lék se staly nezbytnou součástí v prevenci a léčení chorob v životě nejen lidí a zvířat, ale i rostlin. Na jejich výzkumu, výrobě a kontrole a následné distribuci se kromě lékařů a inženýrů podílejí též lékárníci.ČNS SČF - Články | 6. 11. 2005
TemaFÓRUM: Otevřená výstavní třída – možnosti nefilatelistického materiálu

Filatelie otevřela na prahu nového tisíciletí další bránu pro tvorbu a vystavování exponátů. Přichází třída otevřená (OPEN CLASS) a třída jednorámových exponátů (ONE-FRAME EXHIBIT).  Starší články

© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223