Švédská pošta před 369 roky

Datum vydání: 26. 2. 2005


V neděli 20. února oslavila švédská pošta své 369 "narozeniny". Dne 20. února 1636, Švédská říšká rada zadala úřední nařízení, zavést poštovní služby po celém Švédsku.Iniciátorem tohoto nařízení byl kancléř Axel Oxelstierna, muž co zmodernizoval švédskou komunitu 16. století.

Poštovní stanice byly zařízeny tak, že podél cest, na každém dvacátém či třicátem kilometru, byl zaveden poštovní sedlák, povinný dále doručit poštu. Za tyto služby sedlák obdržel daňovou úlevu, později dokonce i peníze v hotovosti.

V praxi ale práci poštovního sedláka dělali jeho nádeníci. Měli za úkol běžet s poštou, za zpoždění byli tvrdě potrestáni. Když se takový nádeník blížil k dalšímu poštovnímu hospodářství, měl za úkol troubit do poštovní trubky aby již další nádeník byl připraven k jeho příchodu, mohl rychle převzít pytel s poštou a běžel se štafetou dále.

Hodně se do dnešních dnů změnilo od doby Axel Oxelstierny, ale pošta je nadále osou a středem pohybu Švédska. Švédská pošta je distributorem všech domácností a podniků, je institucí zdejší komunity. Její symbol je známý a listonoš je spolehlivou části každého všedního dne. Švédská pošta je 369 let mladá a ve stálém vývoji.

Autor: Peter Hoffmann
peter.hoffmann@swipnet.se

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz