SPRAVODAJCA ZSF 3/2009

Koncom septembra vyšiel SPRAVODAJCA ZSF 3/2009, ktorý prináša tieto najnovšie informácie: Na farebnej obálke sú výtvarné návrhy emisie Umenie 2009 s obrazmi Jána Mudrocha a Cypriána Majerníka s prítlačou a pečiatkami FDC. Vnútorné strany informujú o novinkách slovenských známok, poštových lístkov a pamätných listov. Úvodník vedúceho redaktora Ing. Z. Baligu sa venuje (ne)filatelistickej jeseni a svoj príhovor má aj predseda ZSF, ktorý informuje o niektorých úlohách ZSF ešte v r. 2009 a v 2 nasledujúcich rokoch. Spravodaj č. 3 prináša Uznesenie zo septembrového zasadania Rady ZSF, a v sekcii Slovenská známka hodnotí Najkrajšiu poštovú známku sveta za r. 2007 – Bratislavský hrad prof. Dušana Kállaya a autora rytiny F. Horniaka, ďalej uvádza výsledky Ankety o najkrajšiu známku r. 2008, najkrajšiu príležitostnú pečiatku a a najkrajšiu FDC. Zasvätencom je venovaný článok o novom vzore Medzinárodného odpovedného kupónu UPU od Ľ. Flocha. Ján Mička reaguje na aktuálne kritický článok JUDr. O. Gáťu Poznámkou o starnutí filatelie. Jozef Korený na 4 stranách (!) uvádza, čo všetko vykonali trenčianski filatelisti v rokoch 1995 – 2008. Príloha Spravodajcu Naša mládež prináša reportáž z Kongresu mladých filatelistov v Poprade s kompletnými výsledkami 36. ročníka filatelistickej olympiády. Juniorfilu Močenok 2009 hodnotí Ing. J. Maniaček st. J. Mička napísal recenziu knihy R. Ovšonku o Tatranských motívoch na poštových známkach. Ten istý autor recenzuje aj publikáciu História Trnavy na filatelistických dokumentoch od J. Molnára a M. Šnirca. O tradícii filatelistickýchj výstupov na slovenské vrcholy píše Alex Urminský (tentoraz na 1457 m vysokú Poľanu). Jubilujúce stredné Považie s jeho aktivitami od r. 1920 opisuje autor pod zn. –droga-. Pohľad na život filatelistov vo Vojvodine v Srbsku v článku Slovenské národné slávnosti prináša M. Ňaršík. Redakcia reaguje na pripomienky čitateľov k správnemu používaniu pojmov „maďarský“ a „uhorský“ v súvislosti s poštovými známkami a označením v exponátoch. Do histórie v roku 1969 sa vracia Jozef Korený spomienkami na Prvú filatelistickú výstavu na Slovensku v ČSSFR MARTINIA 1969. A rok Sedemdesiaty deviaty hodnotí zasa Otto Gáťa. Spločenská rubrika prináša sedemdesiatiny JUDr. Vladimíra Priputena. A čo je zvlášť smutné, prináša oznamy o úmrtí filatelistov Miroslava Suchánka z Kežmarku, Ing. Milana Šmehýla z Popradu , Ing. Karola Riháka z Bratislavy a a poštového historika Jozefa Šelestiaka z Trnavy. (Mgr. J. Mička)

SPRAVODAJCA ZSF 3/2009


Autor: Ján Mička | 9. 11. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223