Spravodajca ZSF 1/2004: Viete, že ...

- v dňoch 6. - 10. mája 2004 usporiada Zväz maďarských filatelistov Medzinárodnů fil. výstavu HUNFILA 2004, ktorá sa koná vo Veszpréme. Na výstave sa zúčastnia aj slovenské exponáty.

- v dňoch 22. - 30. mája 2004 sa uskutoční Svetová filatelistická výstava Espaňa 2004 vo Valencii. Národným komisárom je predseda ZSF. Boli prijaté exponáty Ing. Jozefa Tekeľa (trieda poštovej histórie), Dr. Ondreja Földösa (trieda teritoriálnej filatelie), Dr. Petra Osuského (trieda námetovej filatelie) a Doc. Ľubomíra Flocha (jednorámový exponát).

- v dňoch 27. - 28. marca 2004 sa uskutočnil vo Valencii Kongres FEPA. Za Zväz slovenských filatelistov sa na ňom zúčastnil predseda ZSF.

- MVDr. Július Molnár, CSc., člen Klubu filatelistov 52-53 TIRNAVIA vydal publikáciu Rukovät zberateľov analógových pohľadnic (Cartes maximum).

Autor: ZSF | 25. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223