Komentáře ke článku


Španělsko 1/2008

Nové poštovní známky Španělska vydané v roce 2008 (od 2. 1. 2007 do 19. 3. 2008).
Juan Carlos I 74849
Vložen: 29. 03. 2008 - 09:31:13
 
Odpovědět
Juan Carlos I., plným jménem Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (* 5. ledna 1938) je od roku 1975 španělským králem. Narodil se jako vnuk španělského krále Alfonse XIII. Pochází z rodu Bourbonů, kteří vládnou Španělsku od roku 1700. Jeho otcem byl Juan de Bourbon, hrabě barcelonský, jeho matkou doña Marie Mercedes Bourbonská z rodu Bourbon-Orléans. Juan Carlos byl jmenován nástupcem Francisca Franca, který doufal, že bude vládnout jako absolutní monarcha. Juan Carlos však nastolil demokratické reformy.
kika


Evropská unie (EU) 75176
Vložen: 29. 03. 2008 - 13:03:13
 
Odpovědět
Evropská unie (EU) je mezinárodní společenství, které od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 členských zemí s celkem 496 miliony obyvatel (přibližně 7,5 % světové populace). Z hlediska státního zřízení je Evropská unie konfederace (právním základem je mezinárodní smlouva, nepřímá závaznost směrnic), ale vykazuje i jednotlivé znaky federace (přímá závaznost nařízení, dvojí občanství).
Kika


Oviedo 75178
Vložen: 29. 03. 2008 - 13:05:38
 
Odpovědět
Oviedo (astursky Uviéu) je město v severním Španělsku, hlavní město autonomního společenství Asturie. Žije zde více než 212 000 obyvatel. Město bylo založeno roku 761. V Oviedu se nachází významná univerzita, založená již v roce 1608. Dominantou města je katedrála Svatého Salvadora ze 14. století. Z města pochází jezdec Formule 1 Fernando Alonso.
Kika


Saxofon 75182
Vložen: 29. 03. 2008 - 13:07:11
 
Odpovědět
Saxofon je hudební nástroj vyvinutý Adophem Saxem. Je to dechový hudební nástroj. Tón je tvořený nárazem vzduchu má hranu otvoru, anebo rozkmitáním plátku. Na známce není vyobrazený klarinet, i když tvorba tónu je stejný
Kika


Kopaná 75197
Vložen: 29. 03. 2008 - 13:10:10
 
Odpovědět
Kopaná - Football je kolektivní míčová hra, která se hraje nohou. Hraje se od starověku. Prvé zmínky jsou z roku 476 před Kristem v Číně, známy pod jménem cuju 蹴鞠, v překladu "kick ball“. Nejznámější je takový, který poznáme z našich sportovišť. Je jednou z nejpopulárnější hrou. V také podobě je známy vznikl v Anglii. V čase dynastie Han 206. roku před Kristem byly standardizovány přesné pravidla.
Kika


Fondation pour le cheval 75200
Vložen: 29. 03. 2008 - 13:11:19
 
Odpovědět
Fondation pour le cheval - Nadace pro koně se týká podpory chovu koní a poníků, oslů ve Francii. Chová 170 těchto zvířat včetně čtyřech plemen vyšlechtěných na plemenářské stanici ve Francii- Motangnes spolu s jejich hříbaty. Chovy jsou Rosele, Jeabrenin a Mason Rouge. Zajímavé na edici je, že informační nápisy na známkách jsou v Italštině, Francouzštině a Němčině – oficiálních jazycích používaných ve Švýcarsku
Kika


Housle 75202
Vložen: 29. 03. 2008 - 13:13:52
 
Odpovědět
Housle jsou strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami. Nejsraší nástroje jsou známe z kočovních zemí kultur střední Asie. V Mongolsku se nezývaly „Morin huur“ . Byly to dvou strunové nástroje se strunami z koňských žíní. V Číně se nazývaly „erhu“ a na sťředním východě „rebab“ a v Indii „ esraj „ v 16. století se dostaly Itálie a Benátek. Tradiční cestou z Mongolského císařství.
Kika


Kytara 75209
Vložen: 29. 03. 2008 - 13:14:43
 
Odpovědět
Kytara je drnkací strunný nástroj (chordofon) s hmatníkem. Pro zesílení zvuku nástrojů se jako nejvhodnější začala uplatňovat tenkostěnná dřevěná rezonanční skříň (korpus). U elektronických kitar je to prenos elektrického impulsu do zesilovač. Název kytary pochází z arabského kitára a řeckého kithara.
Kika


Akordeon 75213
Vložen: 29. 03. 2008 - 13:15:23
 
Odpovědět
Akordeon, zvaný též tahací harmonika, je hudební nástroj, u něhož jsou zdrojem zvuku kovové jazýčky, rozechvívané proudem vzduchu. Ten je získáván pohybem měchu. Pro ovládání nástroje slouží dvě skupiny kláves. Akordeon patří mezi aerofony. První akordeony začal v roce 1822 stavět Friedrich Buschmann v Berlíně. Své nástroje označoval jménem Handäoline. Patent na nástroj s názvem akordeon získal v roce 1829 vídeňský nástrojář Cyrill Demian.
Kika


UEFA 75217
Vložen: 29. 03. 2008 - 13:16:13
 
Odpovědět
Unie evropských fotbalových asociací známá pod zkratkou UEFA (podle anglického Union of European Football Associations) je řídící organizací evropského fotbalu. Reprezentuje národní asociace evropských států (plus Kypr, Turecko, Izrael, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán a Kazachstán), celkem 53. Pořádá 9 národních a čtyři klubové soutěže. Jejími členy zatím nejsou Gibraltar, Grónsko a Monako. Je to jedna ze šesti kontinentálních federací pod FIFA
Kika


Brambory 75371
Vložen: 29. 03. 2008 - 14:15:28
 
Odpovědět
Brambory jsou jednou z nejvýznamnějších zemědělských plodin. Za svoji oblibu vděčí nenáročnosti na přírodní podmínky a především pak mimořádně vysokým hektarovým výnosům. Jejich široká adopce v evropském zemědělství počátkem 19. století ochránila Evropu od cyklických hladomorů a „epidemií“ kurdějí. V Evropé naučil jíst brambory francouzský lékárník Parmenter. Na památku jeho zásluh na jeho hrobě jsou namísto smutečních rostlin vysazují brambory.
Kika


Pohoří Toledo 75431
Vložen: 29. 03. 2008 - 14:51:34
 
Odpovědět
Pohoří Toledo se nachází ve stejnojmenné provincii, Na území hor se nachází přírodní rezervace Národní park Cabaneros s bohatou faunou a florou. Byl vyhlášený 20. listopadu 1995. Císařské město Toledo, které se nachází v provincii patří k Světovému kulturnímu dědictv
Kika


Bez názvu 75536
Vložen: 29. 03. 2008 - 15:57:26
 
Odpovědět
Kaňon řeky Duratón jsou jeskyně a skalnaté útvary se zachovanými památkami z doby neolitu. Je součástí národního parku. Je situovaný severovýchodně od Segovie s bohatými archeologickým a historickými památkami. Nacházejí se tu vodopády až 100 metrů vysoké


Kaňon řeky Duratón 75540
Vložen: 29. 03. 2008 - 15:58:26
 
Odpovědět
Kaňon řeky Duratón jsou jeskyně a skalnaté útvary se zachovanými památkami z doby neolitu. Je součástí národního parku. Je situovaný severovýchodně od Segovie s bohatými archeologickým a historickými památkami. Nacházejí se tu vodopády až 100 metrů vysoké
Kika


Proti vykořisťovaní detí 75553
Vložen: 29. 03. 2008 - 16:05:55
 
Odpovědět
Contra la explotatión infantil Proti vykořisťovaní detí. Hnutí započalo v roku 2003 v New Delhi. Po 5 letech intenzívní propagandy byly dosažené významné výsledky v ochraně dětských práv
Kika


Mezigenerační solidarita 75573
Vložen: 29. 03. 2008 - 16:17:09
 
Odpovědět
Mezigenerační solidarita. Komise lidských práv zdůrazňuje význam mezigenerační solidarity jako součásti lidských práv a základních svobod. Zdůraznila to i Světová konference lidských práv v červnu 1993
Kika


Mezinárodní výstava Expo Zaragoza 2008 77019
Vložen: 30. 03. 2008 - 07:53:00
 
Odpovědět
Mezinárodní výstava Expo Zaragoza 2008 se uskuteční pod patronátem-Evropského parlamentu. Výstava se uskuteční od 14 června do 14 září v hlavním městě regiónu Aragon v Španielsku pod názvem “Voda a udržitelný rozvoj”. Evropská unie se výstavy aktivně zúčastní vlastním pavilonem Evropský Parlament a Komise o rozloze 577m2
Kika


Contra violencia de Género 77034
Vložen: 30. 03. 2008 - 08:00:26
 
Odpovědět
Contra violencia de Género – Proti násilí na ženách. Je organizované ženskými organizacemi za sexuální a reprodukční zdraví pod patronátem španělského Ministerstva zdravotnictví v Madride.Cíle hnutí jsou zveřejněné v Manifestu Ženských organizací
Kika


Ano International del planeta Tierra 77042
Vložen: 30. 03. 2008 - 08:08:49
 
Odpovědět
Ano International del planeta Tierra . Mezinárodní rok planety Země se oslavuje v roku 2008. Vychází z poznatků ohrození životního prostředí a narušení planetární dynamiky. Akce jsou zaměřené na edukační a podporu výzkumných projektů
Kika


Topol 77046
Vložen: 30. 03. 2008 - 08:10:32
 
Odpovědět
Topol- Populus - rod dvouděložných rostlin z čeledi vrbovitých; rychle rostoucí stromy.Je známo asi 110 druhů, původně z mírného a teplého pásu. V České republice jsou 3 druhy domácí, a to topol bílý (linda), Populus alba, topol černý, Populus nigra, a topol osika, Populus tremula. Topol má měkké, lehké dřevo. Slouží hlavně k výrobě dýh a zápalek. Některé severoamerické druhy a řada kultivarů se v České republice pěstují jako okrasné v parcích
Kika


Ano polar international 77068
Vložen: 30. 03. 2008 - 08:25:57
 
Odpovědět
Ano polar international – Mezinárodní polární rok je veliký vědecký program zaměřený na oblast Arktidy a Antarktidy. Trvá od března roku 2007 do března 2009. Pod zkratkou iIPY je organizovaný Mezinárodní komisí pro vědu (ICSU) a Světovou meteorologickou organizací (WMO). Je čtvrtou akcí. První byla organizována roku 1882. Další následovaly v letech 1932 a 1957. Obsahují vždy dva roční cykly. V rámci IPY 200 vědeckých projektů, které řeší 60 vědců nejrůznějších odborů z celého světa. Projekty jsou zaměřené na fyzikální, biologické a sociální problémy
Kika


Výročí novin La Voz de Avilés 77083
Vložen: 30. 03. 2008 - 08:32:56
 
Odpovědět
Anyversery La Voz de Avilés - Výročí novin La Voz de Avilés. Noviny jsou regionálním denníkem v severně západním Španělsku v provincii Asturia při Biskajském zálivu
Kika


Archeologie 77086
Vložen: 30. 03. 2008 - 08:35:39
 
Odpovědět
Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios) = starý, λόγος (logos) = slovo, řeč) je věda studující lidskou společnost prostřednictvím analýzy zachovaných předmětů a jiných zbytků, jako např. architektury, artefaktů, tělesných ostatků apod. To jest zabývá se v kontrastu k historii hmotnou kulturou.
Kika


Meteorologie 77113
Vložen: 30. 03. 2008 - 08:47:37
 
Odpovědět
Meteorologie je věda zabývající se atmosférou. Studuje její složení, stavbu, vlastnosti, jevy a děje v ní probíhající, například počasí. Existence člověka se stala závislou od počasí už v pátem tisícočí přd kristem, kdy vzniklo zemědělství. V 5 století před Kristem byly a v Athénach vyvěšovaná „parapegmeta“, která obsahovala i meteorologické informace. V. století Platón nazval odbor „Meteora“, co znamenalo věci nadpozemské . Současné pojmenování pochází z roku 340 před Kristem od Aristotela
Kika


Lékařství 77123
Vložen: 30. 03. 2008 - 08:50:55
 
Odpovědět
Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, „Umění léčit“) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví lidí. Úzce navazuje na biologii. Opírá se o poznatky biologie, chemie, fyziky a stále více se prosazuje také informatika. Zakladatelem tradice současného lékařství byl řecký lékař Hippokratés, který žil v 5. století př. n.
Kika


Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223