Slovenská pošta Ježiškovi

SP, a.s., realizuje každoročne poštu s vianočnými želaniami detí po vzore iných poštových správ, ako sú napr. rakúsky Christkindl alebo Boží Dar v Čechách. Na adresu Ježiško 999 99 chodia tisíce želaní detí, ktoré sa sústreďujú v Rajeckej Lesnej, známej neobyčajným betlehemom. V priebehu januára dostávajú deti Ježiškovu odpoveď s malým darčekom v podobe hry Pexeso, hlavolamu alebo CD s vianočnými koledami. Pre dospelých (filatelistov) je zaujímavé, že tento darček je v obálke formátu A5, ktorá má niekedy charakter poštovej celiny, lebo v mieste známky je uvedená aj známka s označením T2 50g alebo VEC POŠTOVEJ SLUŽBY, prípadne s logom podujatia a odtlačkom pečiatky Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej. Prvý obrázok zobrazuje časť obálky  so „známkou,“ ktorej atribúty riadnej poštovej známky chýbajú a na rozdiel od druhého obrázku ju v katalógu nenájdete. Aj tak však obálky možno pokladať za jednorazové služobné poštové celiny Slovenskej pošty. Teda sú plnohodnotným filatelistickým materiálom s využitím tematiky Vianoc, prípadne všetkých prvkov vytlačených na adresnej aj chrbtovej časti obálky. A to nielen iba sponzorov a spolupracujúcich organizácií, dennej poštovej pečiatky a záznamu kódu PSČ , ale aj tematiky obrazových námetov. (balón, zvieratká, kostol a pod.). Filatelisti týmto obálkam nevenujú veľa pozornosti, lebo sa k nim spravidla nedostanú. Ja za jej získanie vďačím svojim vnučkám Dianke a Viktorke. Už sa teším na to, čím Ježiškova pošta prekvapí na budúci rok.

Slovenská pošta Ježiškovi

Slovenská pošta Ježiškovi


Autor: Ján Mička | 7. 2. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2018 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223