Rozhovor s Martinem Tůmou - předsedou organizačního výboru výstavy OSTROPA 2013

Martin Tůma je členem Klubu filatelistů 06-40 „Vysočina“ v Jihlavě. Známé jsou i jeho výstavní exponáty Bavorska a to jak v třídě Tradiční filatelie, tak třídě celin. Nejvíce je jméno Martina Tůmy spojeno s pořádáním filatelistických výstav v Jihlavě. Ať již Regionální a Národní výstava v roce 2009, tak nyní mezinárodní výstava OSTROPA 2013.

Rozhovor s Martinem Tůmou - předsedou organizačního výboru výstavy OSTROPA 2013
Martin Tůma s naší nejúspěšnější mládežnickou vystavovatelkou na výstavě OSTROPA 2013 Pavlínou Ondrejkovou

Jaké byly Vaše filatelistické začátky? V kolika letech jste začal sbírat známky a kdo byl Vaším filatelistickým učitelem či vzorem?

Jako malý kluk jsem dostal svůj první zásobník v osmi letech. Vzor jsem neměl ve svých začátcích žádný, sbíral jsem to co se mi líbilo ( auto, lodě, vlaky ).

Jaký je Váš názor na dnešní mládežnickou filatelii? Ukazuje se, že na internetu funguje velké množství mládežníků, ale nemají potřebu se organizovat a vstupovat do KMF. Myslíte, že by se s tím dalo něco dělat?

Mládežnická filatelie je v úpadku hlavně kvůli tomu, že se mnoho zanedbává!
V dřívější době byl KMF skoro v každé ZŠ, dnes je tato činnost dobrovolná a většinou neplacená, proto tuto činnost dělají jenom nadšenci a těch velmi rychle ubývá, protože za jejich ochotu se jim místo pomoci dostává ještě kritiky a pomluv. Co se týká rozvoje internetu, tak bych to viděl spíš jako přínos, alespoň co se týká dostupnosti informací a možnosti se zapojit i když není žádný KMF v daném místě bydliště. Myslím si, že pokud by se toho správně využilo k osvětě mladých, tak je to cesta, která by mohla dále spojovat lidi s podobnými zájmy i kdyby se SČF rozpadl.

Organizovaná filatelie se potýká s problémem úbytku jejích členů. Máte nějakou představu, či nápad jak řešit tuto situaci?

Na tuto otázku je odpověd těžká. Každý klub bojuje meziročně s postupným úbytkem členů. Tento trend je dlouhodobý a v brzké době bych řekl, že se to jen tak nezmění, pokud SČF nezmění politiku své činnosti. Činnost SČF i jednotlivých klubů by mělo být v propagaci filatelie a nabírání nových členů a ukázkou, že nejsme uzavřená společnost. Ukázat všem, že filatelie není pouze pro bohaté, že lze tvořit sbírky i s minimálními náklady, Také že filatelie nejsou jenom známky, ale hlavně lidé!

Váš nejsilnější zážitek z výstav? Který exponát Vás kdy osobně nejvíce zaujal a proč?

Nejsilnější zážitek mám jako dítě z výstavy Praga 88, to jsem byl poprvé na takové velké výstavě a nikdo po mě nic nechtěl :-) , další takovou zajímavou výstavou pro mne byla Wipa 2000, tam jsem viděl nádherné světové sbírky. Jako dítě jsem je v Praze nedokázal ocenit, ale zde jsem měl pár dní na jejich prohlídku.
Na jihlavské výstavě OSTROPA 2013 mě zaujal nejvíce exponát pana Scharpena – Firemní perfiny na bavorských známkách, protože je to něco, k čemu se asi nikdy nepřiblížím !

Se kterým exponátem jste získal nejvyšší ocenění a na které výstavě?

Jako mládežník jsem nevystavoval a jako dospělý jsem dostal největší ocenění za exponát Bavorsko – celiny, nejlepší ocenění jsem získal zlatou medaili.

Z jakého filatelistického přírůstku jste měl v životě největší radost?

Když se mi podařilo sehnat bavorskou jedničku.

Vraťme se k výstavám v Jihlavě. Jako pořadatel jste působil již na Regionální a Národní výstavě Jihlava 2009. V jaké funkci jste se podílel pořadatelsky na této výstavě?

Jako pořadatel jsem byl zapojen jako člen OV již při výstavě Mladá Jihlava 97, potom jsme pořádali několikrát filatelistické olympiády mladých, propagační a nesoutěžní výstavy a ze soutěžních výstav bych jmenoval OSTROPA 2003 (tajemník), Mladá Jihlava 2006 (předseda), Jihlava 2009 (tajemník), OSTROPA 2013 (předseda). Kromě Jihlavy se náš klub podílel i na několika dalších výstavách u nás.

Vystavoval jste v Jihlavě v roce 2009 a jaké exponáty?

Ano a bylo to opět to Bavorsko – celiny a známky.

Slyšel jsem, že se KF v Jihlavě pořadatelsky podílel i na Národní výstavě Žďár nad Sázavou v roce 2004. Národní výstavy jsou velké akce, na které je potřeba hodně pořadatelů. Vypomáhali jste pořadatelům ve Žďáru hlavně svými zkušenostmi, nebo i „fyzicky“ například instalací výstavních panelů a exponátů?

Ano, pomáhali jsme kolegům ze Žďáru a máme spolu dobré sousedské vztahy, mám k nim úctu a tak trochu i závist, že mají tak vynikající ediční činnost !
Kromě kolegů ze Žďáru jsme pomáhali jako platný tým i při výstavách : BRNO 2000 – tam jsme dostali přezdívku AMATÉŘI Z JIHLAVY , BRNO 2005, PRAGA 2008.


Nyní přeskočíme na výstavy OSTROPA . Tato výstava letos byla v Jihlavě pořádána podruhé, poprvé před 10 lety, v roce 2003. Už tehdy jste se na ní osobně podílel?

Na minulé výstavě jsem zastával funkci tajemníka a národního komisaře.

Na výstavě OSTROPA 2013 jste byl v „roli“ předsedy organizačního výboru. Je jasné, že takové akci předcházela dlouhá příprava a po skončení výstavy ještě hodně práce v podobě demontáží výstavních rámů, úklidu, papírování a další práce. Můžete nám přiblížit, kolik času jste Vy osobně věnoval této výstavě? Můžete nám trochu přiblížit tuto vyčerpávající práci, a kdo Vám nejvíce pomáhal?

Příprava takovéto akce je dlouhodobá záležitost, chystali jsme ji přibližně tři roky. Trochu nám ji celou dobu nabourávalo to, že se nepodařilo uspořádat BRNO 2010 a postupně ho posunovali až do letošního roku a pořád se snažili jednat s Českou poštou o své podpoře, tím nám znemožňovali jednání s ČP, protože ve smlouvě se SČF mají podporu pouze jedné výstavy za rok. Čas se nedá spočítat ani odhadnout, bylo ho prostě hodně.

Které exponáty Vás na této výstavě nejvíce zaujaly?

V každé kategorii by se našlo několik exponátů, které mě zaujaly, ať neobvyklostí nebo zpracováním. Pokud budu mít dost času, tak VÁM JE VYPÍŠI, ALE TO BUDE NA DLOUHO.

Můžete nám trochu přiblížit svoje exponáty, protože vím, že jste specialista na známkovou zemi Bavorsko, kde jste vystavoval nejen ve třídě Tradiční filatelie, ale také celiny?

Je to zajímavá země s velmi bohatou kulturou. Jejich známky jsou ze začátku tištěné knihtiskem a poté využívali kombinovaný tisk s reliéfním tiskem, tímto mě zaujaly a začal jsem je sbírat – už jako mladý filatelista. Celiny jsem začal sbírat o mnoho let později a díky spolupráci našeho klubu s klubem v Heidenheimu jsem získal několikrát možnost je navštívit a při cestě k nim se projet takřka celým Bavorskem a získat mnoho materiálu i u nich.

Co říkáte hodnocení jury vystavených exponátů na této výstavě OSTROPA 2013? Asi se mnou budete souhlasit, že toto bývá velmi obtížné, jurymané často bývají v časové tísni a někteří vystavovatelé nejsou s hodnocením svého exponátu spokojeni.

Toto je velmi ožehavé téma, není nikdy takové hodnocení, aby byli všichni spokojení. Je to pouze subjektivní názor a každý člen jury si musí za svým stanoviskem stát. My to můžeme vidět stejně nebo jinak, konkurence na takovýchto národních výstavách s mezinárodní účastí je daleko větší než při menších výstavách jednoho státu! O to je to zajímavější podívaná. Mám kladné i záporné ohlasy, ale to už je po předchozích zkušenostech naprosto normální jev.

Jaké máte plány do budoucna a chcete něco vzkázat našim čtenářům?

Nyní se musím probojovat vyúčtováním celé výstavy a předložením této zprávy na několika místech, potom si oddechneme a už jsme byli osloveni, jestli jim pomůžeme při výstavách v Plzni a Svitavách. Takže se nudit v brzké době rozhodně nebudu. Čtenářům bych chtěl popřát mnoho filatelistických úspěchů, pevné zdravý a mnoho příjemných zážitků při svém koníčku.

Děkujeme za rozhovor a vyslovujeme mnohé díky a podporu při další práci.

Také děkuji za Vaši přízeň a doufám na další setkání na některé další výstavě.

Za redakci Infofila.cz - Jaromír Petřík

Autor: Jaromír Petřík | 6. 5. 2013

Komentáře

Gratulujem

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223