Poštovní historie Černé Hory X.

Datum vydání: 23. 5. 2003


Převzato se svolením pana J. Vomela ze stránek sweb.cz/crnagora
Rakouský Lloyd - pokračování

Tabulka používaných razítek Rakouského Lloydu v letech na dopisech z Černé Hory do roku 1888.

Poštovní agentura Text razítka Typ razítka
Terst LETA ARRTA / PER MARE dvojřádkové
Terst, Gravoza, Pola ARRIVATO PER MARE rámečkové
Cařihrad LETTERE ARIVATE PER MARE rámečkové
  COL VAPORE DA TRIESTE řádkové
Tabulka používaných razítek Rakouského Lloydu v letech 1888-1914 na známkách Černé Hory

Zvětšit tabulku


Tabulku si můžete prohlédnou také v originální velikosti.


Razítka Lloydu typu LA
Razítka Lloydu typu LB

Razítka Lloydu typu LD

Razítka Lloydu typu LF
Lodní společnost Raguesa

Navigacione a vapore "Ragusea" byl oficiální název lodní společnosti, která vnikla pravděpodobně v osmdesátých letech minulého století jako soukromé vlastnictví jednotlivých chorvatských vlastníků lodí a byla spojena do vlastní společnosti v devadesátých letech předminulého století. Ačkoliv to byla malá společnost a důležitostí se nemohla vyrovnat Terstu, vedla aktivní činnost až do roku 1914. Provozovala linku z Terstu do Spsy, dokonce do italského Baru, z Terstu do Kotoru a hlavně pro nás důležitou linku z San Giovanni di Medua do Skutari. Ředitelství společnosti bylo v Ragusi - Dubrovníku. Lodní společnost vlastnila lodě Albania, Bojana, Dubrovník, Lokrum, Lovrinac, Petka a Zaton.

Velmi důležité město Skutari, situované na břehu jezera stejného jména, nemělo do roku 1901 žádný rakouský poštovní úřad.. Rakouská pošta byla dopravována po souši z Antivari - Baru. Po ztrátě části tureckého pobřeží v Antivari byla poštovní agentura přestěhována do San Giovanni di Medua. Pošta byla přepravována říčnými čluny v obou směrech.


Období od 1890-1902 na lince San Giovanni di Medua – Skutari

Společnost přepravovala na parníkách náklad, poštu i výletníky. Na lince pracovaly lodě Albania a Bojana, které se plavily po řece Bojaně do vnitrozemského města Skutari, vlastně po hranici z Černou Horou. V tomto období společnost používala u některých lodí kašetová razítka s názvem společnosti. Jsou známa dva druhy razítek, která se však dosud nenašla na černohorské poště. Na zachovalé korespondenci se nacházejí běžné rakouské známky a lodě i agentura pracovaly jako ambulantní úřady rakouské v zahraničí.


Období od 1903-1909 na lince San Giovanni di Medua – Skutari

V této době lodi na této lince pracují pod úmluvou s Rakouským Lloydem. Lodi začaly používat dvojkruhové razítko a pak loď Skutari jednokruhové razítko.


Období od 1909 na lince San Giovanni di Medua – Skutari

V této době již loď Skutari pracovala už pod přímým vedení Rakouského Lloydu.


Poštovní razítka lodní společnosti Ragusea

Název lodě
Razítko typ Barva Od - do
BOJANA Oválné – DA BORDO fialová 1890? - ?
Název lodi například:
ALBANIA
BOJANA
Oválné – da Bordo fialová 1890? - 1902
OE.LLOYD dvojkruhové černé 1903 - 1907
OE.LLOYD dvojkruhové podobné černé 1903? - 1907?
OSTERR.LLOYD Jednokruhové černé 1907 - 1910
SKUTARI viz LLOYD    


Razítka společnosti Raguesa
Razítka Rakouského Lloydu u společnosti Raguesa
Paroplavební společnost na Skadárském jezeře

Sběratelsky celkem neznámá je lodní doprava pošty na Skadárském jezeře. Jezero tvořilo tehdy hranici mezi Černou Horou a Osmanskou říší. Anglicko černohorská paroplavební společnost The Anglo- Montenegrian Trading Comp. Ltd vlastnila parník Danitza.

Agentury společnosti byly v Cetinji, Rijece, Podgorici, a v tureckém Skutari. Společnost přepravovala poštu, cestující i náklad. Poštu přepravovala ve vlastní režii a korespondenci označovala výplatními razítky.

Společnost používala v každé agentuře vlastní výplatní razítko s označením agentury. Cena za přepravu běžné korespondence byla 5 soldi. Přístaviště pro Cetinji a Rijeku bylo v Riiece pouze na jaře a na podzim, kdy bývalo v jezeře dosti vody. V létě, kdy voda poklesla byl přístav hluboko pod městem. Podgorica je rovněž vnitrozemské město, přístav pro ní byla Planica. Přístav to je honosný název pro ubohé překladiště. Přístav ve Skutari v létě byl vzdálen asi 1 km od vlastního města a na jaře voda sahala až do ulic. Dalším přístavem byl Vir Pazar. Jízda začala v Rijece, pokračovala přes Planici do Virpazaru a do Skutari.

Nakonec tuto společnost převzala italská společnost Compania ´d Antivari.


Výplatní razítka paroplavební společnosti na Skadárském jezeře

agentura
razítko výplatní barva cena
Cetinje Rámečkové s skosenými rohy fialová,černá 5 soldi
Rijeka Rámečkové s skosenými rohy fialová,černá 5 soldi
Podgorica Rámečkové s skosenými rohy fialová,černá 5 soldi
Skutari Rámečkové s skosenými rohy fialová,černá 5 soldi


Ungara – Croata

Složitá politická situace v Rakousku Uhersku způsobila dualistické politické i hospodářské rozdělení obou států. Maďarská strana vystoupila z Rakouského Lloydu. Důležitost dopravy zejména při obchodu způsobil utváření lodních společností s uherským kapitálem. Tak vznikla Adria Ungharese Ungara – Croata. V jednom časopise jsem narazil na zmínku že v Ulcinji je agentura společnosti Ungara –Croata. Bohužel spojení na Černou Horu k posílání pošty jsem nikde nenašel. Doufám, že se časem sběratelé najdou další informace.

Autor: Jindřich Vomela
crnagora@seznam.cz

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz