Plenární schůze KM SČF

V sobotu 21. ledna 2006 se za účasti delegátů z celé republiky konala plenární schůze komise mládeže SČF. Po zahájení vystoupil se zprávou o činnosti komise její předseda Z. Töpfer. Připomněl důležité akce, které proběhly v loňském roce, a naznačil úkoly pro letošní rok.

Hlavní událostí roku 2005 byla výstava Brno 2005. Výstava měla vysokou úroveň a tím spíše je třeba ocenit výsledky, kterých dosáhli naši mladí filatelisté. Důležité je také to, že mnozí z těch, kteří ještě jsou nebo před nedávnem byli v řadách mládeže, se aktivně zapojili do organizační práce na výstavě. V rámci výstavy se uskutečnilo také finále filatelistické olympiády, tentokrát na téma „Ekologie“. Další akcí, která doprovázela program výstavy, byl seminář o mládežnické filatelii, na němž byla přítomna i řada účastníků ze zahraničí.

V loňském roce pokračovalo vydávání nového filatelistického časopisu pro mládež s názvem Mladý sběratel. Vydává jej Zdeněk Jindra jako jednu ze svých filatelistických aktivit vedle internetového portálu Infofila a některých dalších titulů. Opět vyšlo 6 čísel, která přinesla celou řadu zajímavých článků především z filatelie, ale i z dalších sběratelských oborů.


Další část zprávy byla věnována akcím letošního roku. Především to bude výstava „Mladá Jihlava“ v červnu 2006, jejíž součástí bude i národní kolo Filatelistické olympiády. K účasti na výstavě jsou pozvány i exponáty z okolních zemí. Program doprovodných akcí bude ještě upřesněn. Aktuální informace lze nalézt na adrese http://www.kf06-40.ji.cz/vystava/.

Ze zahraničních akcí je pro mladé filatelisty letos nejdůležitější účast na světové výstavě mládeže Belgica 2006. Kromě toho se mladí filatelisté zúčastní i výstav Espaňa 06 v Malaze a Sachsenschau v Drážďanech. Na rok 2007 je naplánována účast naší delegace na evropském setkání mládeže a na semináři členů komisí mládeže v Rakousku.

Dalším bodem programu schůze bylo projednání plánu práce komise mládeže na léta 2006 – 2010. Jeho cílem je především získávání nových mladých filatelistů a vedoucích KMF a propagace filatelie mezi mládeží.

Vedení komise mládeže SČF přichází s návrhem zdokumentovat historii komise mládeže SČF a historii filatelie dětí a mládeže u nás. Vychází ze skutečnosti, že již nyní je obtížné řadu materiálů a informací získat a za několik let to již bude zcela nemožné. Z toho důvodu zahajuje práci na vytvoření archivu veškerých materiálů, které se týkají aktivit mládeže ve filatelii, především v rámci SČF. Cílem je vytvořit archiv v elektronické podobě a ze získaného materiálu připravit k výstavě PRAGA 2008 publikaci. Vedení komise mládeže se proto obrací na všechny se žádostí o zapůjčení materiálů, které se týkají činnosti mládeže, KMF, výstav, kongresů atd. Po okopírování budou materiály vráceny. Zároveň vyzýváme všechny vedoucí KMF, členy oblastních komisí mládeže i ostatní filatelisty ke zpracování historie mládeže v jejich okolí i k zaslání jakýchkoliv informací, třeba ve formě vzpomínek. Veškeré příspěvky můžete zasílat na adresu komise mládeže.

Autor: Zdeněk Töpfer | 17. 2. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223