Filatelie - články - Ostatní | 1. 2. 2019
Aj preto chodíme na burzy známok, aby...

Môžete si doplniť, čo sa vám hodí - aby sme sa zbavili svojich prebytkov, aby sme konečne zaplnili to nešťastné posledné políčko v albume, ktoré nám chýbaFilatelie - články - Ostatní | 4. 1. 2019
Retro CM

Že ste nepočuli ešte o tomto zberateľskom fenoméne? Ani sa nečudujem, lebo práve som si ho vymyslel. S pojmom retro sme sa mohli stretnúť v kine, keď niektoré filmy ukážu koniec a potom sa vrátia retrospektívne na začiatoFilatelie - články - Ostatní | 10. 12. 2018
Jak sbírat razítkované známky?

Kladu si tuto otázku, když se chystám dělat pořádek ve svých razítkovaných známkách.Filatelie - články - Ostatní | 31. 10. 2018
Norbert Feiner už nie je medzi nami

Aký krutý dokáže byť život. Len pred niekoľkými dňami som sa na Bratislavskom hrade na výstave C – S salon 2018 stretol s p. Ing. Jarmilou BrichtovouFilatelie - články - Ostatní | 15. 8. 2018
Pozdrav ze Sušice

Kde jsou ty doby, kdy naše poštovní schránky neobsahovaly pouze reklamní letáky, ale dala se v nich čas od času vylovit kouzelná pohlednice k svátkům, narozeninám, Vánocům, Velikonocům a jiným příležitostem?Filatelie - články - Ostatní | 7. 8. 2018
Príjemné potešenie

Prekvapil som sa, keď som dostal od dcérky a vnukov letnú kartu s pozdravom. Keď som sa na kartu pozrel bližšie, okrem potešenia som našiel niekoľko prekvapeníFilatelie - články - Ostatní | 12. 6. 2018
Rovnaké a rozdielne

Darovaná knižka priateľa Ing. Jaroslava Punčochářa s prehľadom aerofilatelistických zásielok posledných rokov v ČR a moja následná recenzia jeho publikácia ma podnietilaFilatelie - články - Ostatní | 15. 5. 2018
Olympiády - ale tie iné

Pod pojmom olympiáda sa kedysi bežne rozumel cyklus medzi dvoma hrami športových súťaží, ktoré prebiehali v starom Grécku.Novější články Starší články

© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223