Ochrana přírody: Křivoklátsko - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Křivoklátsko - biosférická rezervace UNESCO

Katalogové číslo A0604
Datum vydání 2.9.2009
Nominální hodnota 53 Kč
Tiskové listy soutisk 4 známek + 4 kuponů
Rozměr obrázku známky 114 x 172 mm
Výtvarný návrh Libuše a Jaromír Knotkovi
Rytina Martin Srb

Námět známky

Příležitostný poštovní aršík se 4 známkami a 4 kupony zabývající se chráněnými druhy živočichů a rostlin na Křivoklátsku, jemuž dominuje ve známce 17 Kč hrad Křivoklát:

1. známka 10 Kč - Martináček habrový (Eudia pavonia)
2. známka 12 Kč - Martináč bukový (Aglia tau)
Jelen lesní (Cervus elaphus)
3. známka 14 Kč - Výr velký (Bubo bubo)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)
4. známka 17 Kč - Sova pálená (Tyto alba)

1. kupon - Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Netopýr velký (Myotis myotis)
2. kupon - Lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus)
3. kupon - Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
4. kupon - Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

Aršík ukazuje noční život lesa biosférické rezervace Křivoklátska. Mimo známky a kupony jsou na aršíku zobrazeny a vyjmenovány další druhy ohrožených živočichů a rostlin.

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko byla vyhlášena v r. 1978 na území Středočeského a Západočeského kraje na rozloze 628 km2. Pro své vysoké přírodní hodnoty bylo toto území uznáno již 1. března 1977 jako biosférická rezervace UNESCO. Dvě třetiny rozlohy pokrývají listnaté a smíšené lesy. Nejvyšším vrcholem Křivoklátska je vrch Těchovín (616 m n. m.), nejnižším bodem je hladina řeky Berounky v místech, kde opouští oblast (223 m n. m.). Právě tato řeka má velký vliv na utváření a zachovalost celého území. Za dlouhá tisíciletí se říční tok zařízl do hlubokého údolí, jehož strmé stráně jsou kryty přirozenou vegetací rozmanitých společenstev místy prostoupených skalními výchozy s xerotermní faunou a flórou. V rozsáhlých říčních meandrech se stupňovitě uložily říční terasy. Teplota na dně údolí je po většinu roku velmi nízká, což odpovídá podmínkám podhorských až horských území. Teplotní inverze, pro Křivoklátsko typický jev, je jednou z hlavních příčin vysoké druhové rozmanitosti. Zachovalo se více než 1800 druhů cévnatých rostlin, přes 50 druhů dř

Způsob tisku

Ocelotisk z plochy v barvě černé kombinovaný barevným ofsetem. (náklad 80 tis.)

Autor: Česká pošta | 8. 1. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223