Norbert Feiner už nie je medzi nami

Aký krutý dokáže byť život. Len pred niekoľkými dňami som sa na Bratislavskom hrade na výstave C – S salon 2018 stretol s p. Ing. Jarmilou Brichtovou z odboru poštových služieb MDV SR . Pri exponátoch mladých filatelistov sme rozprávali o mládežníckej filatelii, o činnosti krúžkov a spomínali sme ich vedúcich. Samozrejme, medzi nimi aj p. Feinera, vedúceho KMF v Leviciach. A na druhý deň mi telefonátom oznámil predseda ZSF Miroslav Ňaršík smutnú správu, že 28. októbra 2018 pán Norbert Feiner, významný slovenský filatelista, zomrel.

Narodil sa 20. marca 1923 v (mojej) Trnave. Poštové známky začal intenzívne zbierať ako dvadsaťročný mladík a svoju zberateľskú oblasť zameral na olympiády a československé kúpele. Na tieto témy zostavil exponáty, s ktorými získal viacero ocenení doma i v zahraničí. Členom levického KF bol od roku 1950, t.j. organizovaným zberateľom bol takmer 70 rokov! Za toto obdobie bol 2 roky predsedom a 52 rokov tajomníkom klubu.

V roku 1958 založil krúžok mladých filatelistov, ktorý sa stal jedným z najlepších na Slovensku. Dosahoval so svojimi mládežníkmi pozoruhodné úspechy na filatelistických olympiádach a v tvorbe filatelistických exponátov. Neustále rok čo rok vystavovali mladí filatelisti z levického krúžku 3 až 6 exponátov na každej výstave. Exponátmi svojich mládežníkov preslávil nielen levický krúžok, ale aj Slovensko v zahraničí ( Budapešť, Miškolc, Kyjev, Praha, Luxembursko, Poľsko). Za vynikajúce výsledky práce s mládežou mu bol udelený v roku 1985 titul Vzorný vedúci krúžku mladých filatelistov.

Od roku 1975 do roku 2008 bol porotcom pre námetovú a mládežnícku filateliu a 15 rokov metodikom komisie mládeže pre býv. Západoslovenský kraj. S jeho menom sa spája organizovanie mnohých filatelistických podujatí v Leviciach, ako sú výstavy družobné aj súťažné (JUNIORFILA 1979 LEVICE spolu s kongresom mladých filatelistov, výstava LEVICE 1990) a organizovanie letných filatelistických táborov detí a mládeže. Aktívne sa zapájal do príprav inaugurácií poštových známok v regióne. Za aktivity v oblasti kultúry a športu mu v roku 2003 primátor mesta Levice udelil Cenu primátora.

Za jeho aktívnu činnosť mu boli udelené mnohé zväzové vyznamenania, medzi ktoré patrí zlatý Čestný odznak ZSF, medaila Zaslúžilý pracovník vo filatelii a Cena ZSF za rok 2012. V decembri 1989 roku mu minister dopravy ČSSR udelil vyznamenanie Za vynikajúcu prácu s mládežou a v roku 2014 mu minister dopravy a výstavby SR udelil POCTU MINISTRA . (Na obr. ocenenie odovzdáva štátny tajomník MDV SR p. V. Stromček).

Jeho odchod do filatelistického neba je veľkou stratou pre slovenskú filateliu. Česť jeho pamiatke!

Norbert Feiner už nie je medzi nami


Autor: Ján Mička | 31. 10. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223