Nešťastný brněnský znak

Vážení návštěvníci magazínu Infofila, milí kolegové filatelisté,
v několika článcích věnovaných domácí filatelii Vám chci představit filatelistické stránky věnované především brněnské filatelii. Pod názvem Filatelie v Brně (stručně Filabrno) se věnují aktuálnímu filatelistickému dění v Brně a okolí. Současně jsou zde i oficiální stránky Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně a stránky Oblastní komise mládeže. Mimo různých filatelistických drobností odevšud je část obsahu věnována také aerofilatelii a námětu letectví.Když jsem jako dítě trochu vnímal co to je městský znak, zdálo se mi, že město Brno má nesmírně jednoduchý a nezajímavý znak. To znak Prahy, Bratislavy, nebo Plzně. Vyjadřují složitou kresbou pro dané město typické atributy. Co však brněnský znak? Čtyři pole, kde se střídá bílá a červená. Nic nemůže být jednoduššího. Nic obvyklejšího.

Když v říjnu 1968 vyšla první série znaků měst (tehdy všech krajských měst a Prahy) nestačil jsem se spolu s ostatními brňany divit. Znak byl na známce zobrazen špatně (viz článek pana Františka Žampacha v MERKURU r. III (1971) č. 4-5). Chyba byla "pouze" v nesprávné šíři bílých polí ve znaku. Znak totiž vyjadřuje soutok dvou řek, na kterých v dávné minulosti Brno vzniklo. A protože tyto řeky (Svratka a Svitava) nejsou stejně mohutné, je horní bílý pruh (zobrazující řeku Svitavu) poloviční než ostatní pole znaku. Pan Žampach tam poukázal i na špatnou kresbu znaku na obálce prvního dne z roku 1971 ke známce ze série domovní znamení a portály. Také zde je znak špatně, neboť bílá pole jsou tam tři! Správný znak je vodorovně rozdělen na sedm vodorovných polí. Shora dolů je jedno pole bílé, dvě červená, dvě bílá a dvě červená v dolní části znaku. Známka Pof. 1711 má pole znaku rozděleno na čtyři stejně veliké vodorovné pruhy, což je špatně. Známka nicméně vyšla, ale diskuse odumřela - doba měla jiné starosti. Pokud byly v následujících letech vydávány známky se vztahem k Brnu, nikdy se na nich znak města neobjevil s jedinou výjimkou. Tou je známka ČR Pof. č. 9, kde je brněnský znak naprosto v pořádku. Asi se pan J. Fišer (návrh) o znak Brna zajímal.

V roce 1995 jsme chystali v komisi mládeže jižní Moravy výstavu mladých filatelistů MLADÉ BRNO 1995. Při této příležitosti jsme si usmysleli zadat příležitostné razítko. V jeho návrhu jsme do něho zařadili znak města Brna. Transkripce barev do černobílého provedení nám byla jasná. Na to existují přesná pravidla. Nicméně jsme obdrželi od magistrátu našeho města požadavek na schválení znaku městským archivem. Přitom jsme obdrželi závaznou směrnici, jak je znak Brna konstruován. Splnili jsme požadované (návrh nám schválili) a znak na razítku vyšel.

26. června tohoto roku jsem dostal do ruky dvě nově vydané dopisnice, poprvé propagující budoucí evropskou výstavu poštovních známek BRNO 2005. Na pseudoznámce je nominální hodnota, označení státu, velmi stylizovaný krokodýl (o jehož výtvarné hodnotě jako nevýtvarník tvrdím, že je to paskvil), nadpis Brno a pak "znak" města. Pokud byly na výše zmiňované známce "pouze" špatně široká pole, tak tentokrát se podařilo znak Brna zcela zničit. Přehozením barev vzniklo něco, co již malou chybou nelze nazvat. Je to jako kdyby místo věže byla ve znaku studna . . . Je mi jenom záhadou, jak výtvarník K. Dvořák mohl (na rozdíl od nás amatérů) uveřejnit brněnský znak bez kontroly magistrátu města. Zejména tehdy, když jak je zřejmé, že o brněnském znaku evidentně nic neví. Alespoň se mohl snížit a zeptat se . . . Jediné vysvětlení vidím v tom, že se inspiroval špatným znakem Brna, který je na listině císaře Ferdinanda III. z roku 1646. Tento špatně interpretovaný znak se objevoval až do roku 1928, kdy město závazně přijalo původní gotický znak.

Je mi velmi líto, že se nepodařilo zahájit propagaci výstavy BRNO 2005 na produktech České pošty trošku lepším způsobem. Snad se někdy opět ve známkové tvorbě dočkáme správného obrazu brněnského znaku.

RNDr. Zdeněk Okáč
člen prezídia výstavy BRNO 2005
(psáno pro Jihomoravský kurýr mládeže vydávaný OKM)


Autor: Zdeněk Okáč | 21. 6. 2003

Komentáře

Znak mB.

RE: Znak mB.

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223