Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Datum vydání: 6. 2. 2007


Čmele

Okrem včiel rodu Apis sa na známkack vskytujú aj ostatní zástupcovia nadčeľade včelovité - Apoidea predovšetkým čmele - Bombinae.

Najčastejším čmeľom v našej prírode aj v iných častiach Európy a Ázie je čmeľ zemný Bombus terrestris, ktorého je možno vidieť na známkach z Juhoslávie (1978 - OBR),


Mongolska (1980 - OBR),


škótskej Staffy (1982 - OBR),


Švajčiarska (1954 - OBR),


Českej republiky (1995 - OBR),


Belgicka (1996), Veľkej Británie (1985 - OBR),


Adzerbajdžanu (2005 - OBR)


a Dominiky (OBR).


Druhým najzobrazovanejším druhom je čmeľ hájový Bombus lucorum, ktorého možno vidieť na známkach z Fínska (1954 - OBR),


Poľska (1961 - OBR),


Bieloruska (2004 - OBR),


Islandu (2004 - OBR),


britských ostrovov Alderney (1998 - OBR)


a Man (2001 - na OBR je v celistvom tlačovom liste 10 známok, samostatná známka tu - OBR).

Z ďalších druhov čmeľov si vo filateli našli miesto čmeľ skalný Pyrobombus lapidarius (Staffa, 1982 - OBR),


čmeľ úhorový Megabombus ruderarius (Portugalské Azory, 1984 - OBR),


čmeľ záhradný Bombus hortorum (Maďarsko, 1980 - OBR),


Bombus americanorum (Vietnam, 1986 - OBR


Rovníková Guinea - OBR


a Svätý Vincent, 2003 - OBR),


čmeľ pruhovaný Megabombus subterraneus (Bulharsko, 2003 - OBR)


a čmeľ ovocný Megabombus pomorum (Litva, 1999 - OBR).


Čmele s nejasným druhovým určením sa vyskytujú aj na známkach zo západného Berlína (1984 - OBR),


Mozambiku (1989 - OBR),


Kirgizstanu (2004 - OBR),


Umm Al-Qiwain - dnes SAE (OBR),


ako súčasť "hmyzieho" aršíku z Grenady (2000 - OBR)


a na sérii 4 známok z ruskej republiky Komi (OBR).Najucelenejšiu päťčennú sériu známok s čmeľmi vydalo Rusko (2005 - OBR 1


a OBR 2)


. Vykytujú sa tu menej bežné druhy čmeľov, konkrétne Bombus anachoreta (OBR),


Bombus armeniacus (OBR),


Bombus czerskii (OBR),


Bombus fragrans (OBR)


a Bombus unicus (OBR).Autor: Róbert Chlebo

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz