Mládež na výstavě Ostropa 2003

Ve čtvrtek 24. dubna 2003 v 9.00 hodin byla v Jihlavě slavnostně zahájena druhá mezistátní česko-německá filatelistická výstava Ostropa 2003. Jak už název napovídá, smyslem těchto výstav je prohloubení přátelských vztahů mezi zeměmi středoevropského a východoevropského regionu. Tento cíl se daří úspěšně plnit, neboť v Jihlavě byli i zástupci ze Slovenska a Rakouska. O významu této výstavy svědčí i to, že nad ní převzal záštitu ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Mladí filatelisté se na výstavě představili 29 exponáty, z nichž dva musely být nakonec vyřazeny mimo soutěž. Z 27 hodnocených exponátů bylo 18 tematických, 5 teritoriálních a 4 z poštovní historie. Jury udělila 1 velkou pozlacenou, 8 pozlacených, 11 velkých stříbrných, 5 stříbrných, 1 postříbřenou a 1 bronzovou medaili.

Jako nejlepší ve třídě mládeže byl vyhodnocen exponát "Cenné nálepky APOST České pošty" Jakuba Macouna ze Znojma. Vystavovatel v tomto exponátu představuje jednu z dynamicky se rozvíjejících oblastí současného poštovního provozu. Postupuje přitom velice systematicky, ukazuje jednotlivé typy nálepek, jejich chronologii i způsoby použití. Je to pěkná ukázka toho, jak se dá i z nového materiálu bez velkých finančních nároků vytvořit zajímavý exponát.

Pozlacené medaile získaly vystavovatelé za exponáty "Z historie svitavské pošty (1918 – 1946)", "Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945", "USA 1920 – 1928", "Kůň ve své všestrannosti", "Bezpečnost silničního provozu", "Od kánoe po tanker", "Historie letectví" a "Technika atletických disciplín".

Výstava měla velmi vysokou úroveň ve všech výstavních třídách. O tom svědčí i množství vysokých ocenění, které jury udělila. Ostropa 2003 je nejen velkým filatelistickým svátkem, ale i důležitou mezinárodně společenskou událostí.

Autor: Zdeněk Töpfer | 29. 4. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223