Autor - Ján Mička

Filatelie - články - Ostatní | 7. 8. 2018
Príjemné potešenie

Prekvapil som sa, keď som dostal od dcérky a vnukov letnú kartu s pozdravom. Keď som sa na kartu pozrel bližšie, okrem potešenia som našiel niekoľko prekvapeníFilatelie - články - Výstavy | 1. 8. 2018
Robotníci známok

Prepožičal som si a upravil názov slávneho románu Viktora Huga Robotníci mora k nedávno skončenej 2. slovensko-českej filatelistickej výstave Nitrafila 2018.Filatelie - články - Ostatní | 12. 6. 2018
Rovnaké a rozdielne

Darovaná knižka priateľa Ing. Jaroslava Punčochářa s prehľadom aerofilatelistických zásielok posledných rokov v ČR a moja následná recenzia jeho publikácia ma podnietilaFilatelie - články - Námětová filatelie | 22. 5. 2018
Vavro Šrobár

V Liskovej neďaleko Ružomberka sa pred 151 rokmi narodil 9. augusta 1867 jeden z významných politikov prvej Československej republiky dr. Vavro Šrobár.Filatelie - články - Ostatní | 15. 5. 2018
Olympiády - ale tie iné

Pod pojmom olympiáda sa kedysi bežne rozumel cyklus medzi dvoma hrami športových súťaží, ktoré prebiehali v starom Grécku.Filatelie - články - Námětová filatelie | 20. 4. 2018
Noc s Andersenom v Knižnici J. Fándlyho v Trnave

V knižniciach mnohých krajín sa koncom Mesiaca knihy v marci (alebo začiatkom apríla, kedy je 2.4. výročie narodenia Hansa Christiána Andersena) konajú pre detských čitateľov podporné akcie naFilatelie - články - Ostatní | 3. 4. 2018
V Trnave otvoria Nádvorie

Trnavský podnikateľ, spoluzakladateľ fy ESET Miroslav Trnka, známy ako IT podnikateľ a tvorca antivírových programov, sa ako lokálpatriot snaží prinavrátiť do centra Trnavy opäť spoločenský život.Filatelie - články - Námětová filatelie | 3. 4. 2018
Bežná obálka leteckej pošty

V publikácii Ing. J. Punčochářa Přehled leteckých zásielok má jej autor v úvode poznámku, že v období, keď sa letecká pošta stávala bežnou súčasťou poštovej prevádzky, prepravené zásielky sa vcelku neodlišovali od ostatných zásielok  Starší články

© 2002 - 2018 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223