Merkur-Revue: 20. aukce firmy FOS

Převzato z časopisu Merkur-Revue 3/2003
Jarní aukce jsou vždy citlivým barometrem, který naznačuje, jakým směrem se filatelistický trh pravděpodobně bude ubírat. Výsledky jsou proto netrpělivě očekávány jak sběrateli, tak i obchodníky. Letošní v pořadí druhou velkou sálovou aukci připravila pražská firma FOS, spol. s r.o.

Firma Filatelie FOS, spol. s r.o., působí na našem trhu již deset let. Od samého počátku své existence se zaměřila zejména na poštovní historii, známky celého světa, celiny a celistvosti. Postupně rozšířila okruh svých obchodních aktivit i na pohlednice, numismatiku, medaile, papírová platidla, drobnou grafiku a další předměty sběratelského zájmu. Od roku 1993 pořádá sálové i písemné aukce filatelistických materiálů a od roku 1999 i aukce pohlednic. (Pozn.: Poslední aukce pohlednic se uskutečnila 5. 4. 2003.) Za dobu své existence firma dvakrát změnila adresu, od srpna 2002 má obchod i aukční kancelář na adrese: Francouzská 9, 120 00 Praha 2.

V pořadí již 20. aukci filatelistického materiálu uspořádala firma FOS, spol. s r.o., v sobotu 12. dubna 2003 v komorním prostředí pražského interhotelu Ambassador. Celkem bylo nabídnuto 1.670 položek, z toho více než polovinu (přes 850) tvořily aukční losy československé provenience (dopolední část). Odpoledne následovaly položky Evropy, Asie, Zámoří, sbírky a partie, autogramy a odborná literatura. Z výše uvedeného množství nabídnutých položek jich zůstalo neprodáno přesně 600, celková prodejnost byla tedy 64 %, což je solidní výsledek. Na aukci byla přítomna celá řada filatelistických obchodníků, a tak si mnozí z nich - často za velice příjemné ceny - doplnili své skladové zásoby.

Hned v úvodu aukce příjemně překvapil velký zájem prakticky o všechny celistvosti z let 1918-20 vyplacené čs. předběžnými, souběžně platnými a "revolučními" známkami. Dosažené ceny byly v průměru 3x až 5x vyšší než ceny vyvolávací, přičemž pohlednice z roku 1920 s řádkovým razítkem "Správa kurýrů N. Zámky" byla z požadovaných 280 Kč přiklepnuta za 5.000 Kč.

Naopak jak realizované ceny, tak i prodejnost u položek emise Hradčany zůstaly tentokrát tak trochu za očekáváním, možná i proto, že nabídka byla zaměřena téměř výhradně na levnější materiál (85 % nabídnutých položek mělo vyvolávací ceny do 1.000 Kč). Svědčí o tom např. to, že hezká dvoupáska 500 h se spojenými příčkovými typy (Pof. 25 STp) na ústřižku průvodky byla přiklepnuta za vyvolávací cenu 8.000 Kč (katalogová cena 12.000 Kč). Pouze 63% prodejnost u Hradčan je bezesporu malá. U ostatních známek a emisí ČSR I nevybočily realizované ceny z obvyklého průměru, celá řada položek však byla prodána za vyvolávací ceny, resp. za ceny o 1 až 2 příhozy vyšší. U zajímavých položek se dosažené ceny blížily cenám katalogovým. Např. dvoupáska 125 h TGM 1920 ultramarín s DV "krátká příčka" (Pof. 140a DV) byla prodána za 11.000 Kč, nebo svěží 5 h Holubice modrá s ŘZ 13 3/4 (Pof. 143 B) rovněž za 11.000 Kč. Nadprůměrný zájem byl o položky emise SO 1920.

Z bohaté nabídky protektorátu Čechy a Morava (117 položek) se většímu zájmu těšily nejen různé celistvosti, ale překvapivě i některé pamětní listy a příležitostná razítka. Naopak velmi malý zájem byl o celé 100ks přepážkové archy. Nejvyšší cena - 8.000 Kč - byla dosažena za 50h poštovní příkazní arch CPA 1. Rovněž z velice solidní nabídky položek Československa po roce 1945 (přes 200 losů) byl zájem zejména o zajímavé celistvosti. Prodaly se všechny sestavy celistvostí s revolučními přetisky 1945, s provizorními a nouzovými razítky z r. 1945 i z období měnové reformy 1953. Ze známek se např. nevydaná letecká 20 Kčs hnědá (Pof. L22 N) prodala za 2.700 Kč, chybotisk 30h A. Novotný (Pof. 1091x) za 3.800 Kč a z politických důvodů nevydané známky ke XIV. sjezdu KSČ (Pof. I.-II.) za 5.600 Kč. Neprodán zůstal nejen rohový čtyřblok 60h známky Orszách Hviezdoslav se spojenými typy (Pof. 1174 ST) s vyvolávací cenou 6.000 Kč, ale i řada dalších položek, zejména známky s DV, různými posuny barev, odchylnými papíry nebo s tropickým lepem. Aukce potvrdila malý zájem o služební celinové obálky (CSO 1-9), přestože vyvolávací ceny byly nasazeny poměrně nízko (často jen 25 % katalogu), a zejména o výsadní tisky (VT 3-12). Jedinou výjimkou byl VT 5a na dvojnásobném formátu papíru, který změnil majitele za 9.000 Kč, jinak ostatní VT úplně propadly. Nabídka filatelistického materiálu České republiky byla slabá, z osmi položek se prodaly jen tři, ale z tak malého počtu aukčních losů nelze činit žádné závěry.

Odpolední část 20. aukce byla zahájena ojedinělou nabídkou položek Anglie a anglických kolonií (420 položek!) včetně celé řady 1librových, resp. 3, 5 a 10dolarových známek, takže sběratelé Commonwealthu si tentokrát přišli na své. Z evropských zemí byla - kromě u nás sběratelsky oblíbeného Německa (80 losů) a Rakouska (86 losů) - zajímavá i nabídka Itálie, ze které se neprodaly pouze dvě položky. Na závěr aukce bylo nabídnuto 39 různých sbírek a partií, z toho několik skutečně zajímavých. Cena velké sbírky čs. celin z let 1918 - 1938 (v 5 albech) se z požadovaných 23.000 Kč vyšplhala na překvapivých 47.000 Kč, a prodejnost sbírek dosáhla 80 %.

Zvláštní částí aukčního katalogu byla i nabídka dalších více než 1.000 položek samostatné písemné aukce (převážná část nabízených losů byla v rozpětí 100 - 400 Kč) a dále 82 položek numismatiky. Výsledky této písemné aukce nejsou do dnešního hodnocení zahrnuty. V pořadí již druhá letošní velká sálová aukce jednoznačně potvrdila přetrvávající zájem téměř o všechny zajímavější poštovně prošlé celistvosti a rovněž o lepší sbírky. Současně však ukázala, že celkový zájem o položky s vyvolávací cenou nad 10.000 Kč je relativně nízký, resp. je omezen na poměrně malý okruh potenciálních zákazníků.

Příští, v pořadí již 21. aukci připravuje firma FOS, spol. s r.o., na podzim letošního roku. Zájemci o aukční katalog si jej mohou vyžádat buď písemně, nebo telefonicky (222 512 341) či faxem (222 512 349). Ti, kdo mají přístup k internetu, se mohou na adrese www.fos-aukce.cz seznámit nejen s aukčním katalogem, ale prohlédnout si detailně i většinu položek nabízených v aukci, podávat písemné příkazy, platit bezhotovostně zaslané faktury, stahovat si výsledkové listiny i nakupovat zboží z firemních skladových zásob v internetovém obchodě.

Merkur-Revue: 20. aukce firmy FOS


Autor: Vladimír Dražan | 9. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223